You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(65) 2020, Том.16, № 4, 2020

Український журнал з проблем медицини праці 4(65) 2020, Том.16, № 4, 2020

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2020.04

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М., Короленко Т. К., Легкоступ Л. А., Лагутіна О. С., Козлов К. П., Бакало Л. В.

Експериментальне дослідження впливу наночастинок оксиду заліза на організм щурів за умови одноразового інтратрахеального введення, UKR, 251–260


Кальниш В. В., Скочко Т. В.

Особливості формування хронічної втоми в комбатантів із тривалим перебуванням у зоні бойових дій, які лікуються в мобільному шпиталі після поранення чи захворювання. Повідомлення 2. Особливості розвитку хронічної втоми, UKR, 261–274


Яструб Т. О., Кірсенко В. В., Григор’єва К. В., Донцова Д. О.

Сучасні підходи до гігієнічного нормування пестицидів у повітрі робочої зони, UKR, 275–285


Lalymenko O.S., Kapustnik V.A., Zavgorodnia N.I., Böckelmann I., Tretiakova K.O.

Psychological factors of development of professional burnout in teachers of a medical university, ENG, 286–292


Бобко Н. А., Довгопола С. П.

Влияние нарушений сна на эффективность умственной деятельности и функциональное состояние хирургов в условиях суточных дежурств, RUS, 293–301


ОБЗОРИ ТА ЛЕКЦІЇ

Борисенко А. А., Антоненко А. М., Шпак Б. І., Омельчук С. Т., Бардов В. Г.

Гігієнічна оцінка застосування пестицидів шляхом використання інжекторних розпилювачів (огляд літератури), UKR, 302–310


Зайцев Д. В., Алєксєєва Л. М., Опанасенко В. В.

Особливості поєднання післявірусного синдрому стомлюваності та післятравматичного стресового розладу (лекція), UKR, 311–322