You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(28) 2011

Український журнал з проблем медицини праці 4(28) 2011

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Кундієв Ю. І., Чернюк В. І.

Проблеми медицини праці на малих підприємствах , UKR, pp. 3-8

Єна Т. А., Кальниш В. В.

Прогнозування психофізіологічних характеристик та ефективності діяльності диспетчерів енергосистем , UKR, pp. 9-17

Назаренко В. І., Мартиросова В. Г., Апихтін К. О.

Особливості варіабельності серцевого ритму при виконанні складних зорових робіт за умов світлодіодного освітлення з кольоровою температурою 4000 K і 7900 K , RUS, pp. 18-21

Терещенко П. С.

Сучасні питання гігієни праці в офісних приміщеннях , UKR, pp. 22-26

Вороніна В. М., Лепешкін І. В., Багацька О. М., Сергєєв С. Г., Медведев В. І., Кузнецова О. М., Лишавський В. Г., Юшук С.І.

Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування гербіциду Гліфо-Стар 480 SL , RUS, pp. 27-32

Кальниш В. В., Пишнов Г. Ю.

Концепція універсальності трансформацій функціональних станів організму працюючої людини при розвитку стомлення: повідомлення 2. Особливості розвитку , RUS, pp. 33-41

Гвозденко Л. А., Тихонова Н. С., Беседа А. Ю.

Про методичні підходи до оцінки біологічних ефектів при дії електромагнітного випромінювання оптичного діапазону (інфрачервоне, видиме, ультрафіолетове) , RUS, pp. 42-47

Кудієвський Я. В.

Оцінка нервово-емоційного напруження в інженерно-технічних працівників радіотехнічного забезпечення керування повітряним рухом , UKR, pp. 48-54

Леоненко Н. С., Яструб Т. О., Кірсенко В. В., Коваленко В. Ф.

Токсиколого-гігієнічна оцінка гербіцидного препарату «Галеон, в. р.» та його діючих речовин похідних піридину , UKR, pp. 55-61

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Нагорна А. М., Добровольський Л. О., Грузова Л. М., Янковська Л. А., Колодяжна О. І., Соколова М. П.

Медико-соціальні та економічні втрати від професійної захворюваності та шляхи їх попередження , UKR, pp. 62-69

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 70-72