You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Проблеми медицини праці на малих підприємствах

4(28) 2011

DOI xxxxxxxx

Кундієв Ю. І., Чернюк В. І.

Проблеми медицини праці на малих підприємствах

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Проведено аналіз становлення малого підприємництва в Україні. Означено проблемні питання щодо медичного обслуговування працівників малих підприємств. Обговорено нові задачі санітарно-епідеміологічного нагляду в проведенні державного санітарного контролю за нових умов соціально-економічного розвитку промислового та сільськогосподарського виробництва України.

Ключові слова: медицина праці, малі підприємства, проблеми, санітарно-епідеміологічний нагляд

Література

 1. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій.- К.: Знання, 2001.277 с.
 2. Варналій З. С. Регіональна політика сприяння розвитку малого підприємництва в Україні / З. С. Варналій, А. П. Павлюк // Стратегічна панорама.- 2004.- № 3.- С. 79.
 3. Господарський Кодекс України // Відомості Верховної Ради України.- 2003.- № 18-22.
 4. Діяльність малих підприємств: Статистичний збірник.- К., 2009.- С. 27.
 5. Діяльність малих підприємств: Статистичний збірник.- К., 2008.- С. 45.
 6. Закон України »Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
 7. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва».
 8. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні: Зб. наук. статей / за ред. Я. А.Жаліла.- К.: Альтерпрес, 2002.- С. 36.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року», № 502.
 10. Статистичний щорічник України за 2007 рік / за ред. О. Г. Осауленка.- К. : Консультант, 2007.- С. 288.
 11. Occupational Safety and Health Convention.- 1981.- C. 155, С. 8.