You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості варіабельності серцевого ритму при виконанні складних зорових робіт за умов світлодіодного освітлення з кольоровою температурою 4000 K і 7900 K

4(28) 2011

DOI xxxxxxxx

Назаренко В. І., Мартиросова В. Г., Апихтін К. О.

Особливості варіабельності серцевого ритму при виконанні складних зорових робіт за умов світлодіодного освітлення з кольоровою температурою 4000 K і 7900 K

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS 

 

У лабораторному експерименті проведено трикратні дослідження варіабельності серцевого ритму (ВСР) у 4-х здорових волонтерів віком 20—21 рік при виконанні тестових складних зорових робіт при освітленості на тест-об’єктах 180—200 лк, що створювалася світлодіодними лампами з кольоровою температурою 4000 К та 7900 К. В обох серіях досліджень через 2,5 год після початку виконання зорових робіт були відмічені достовірні зміни ВСР, у порівнянні з вихідним станом (р < 0,05). Загальний характер змін показників ВСР свідчить про процеси децентралізації управління серцевим ритмом (зниження АМо на 24—30 %), підвищення активності барорефлекторного центру (LF). Для джерел світла з кольоровою температурою 4000 К виявлено підвищення активності парасимпатичної ланки регуляції ^NN50); для ламп 7900 К — збільшення сумарного ефекту вегетативної регуляції кровообігу (SDNN).

Ключові слова: варіабельність серцевого ритму, складна зорова робота, світлодіодні джерела світла, кольорова температура

Література

 1. Космическая кардиология /В. В. Парин, Р. М. Баевский, Ю. Н. Волков, О. Г. Газенко.- Л.: Мед.- 1967.- 206 с.
 2. Баевский Р. М. К проблеме прогнозирования функционального состояния человека в условиях длительного космического полета / Р. М. Баевский // Физиологический журнал СССР,- 1972.- № 6.- С. 819 -827.
 3. Баевский Р. М. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения / Р. М. Баевский, Г. Г. Иванов // Ультразвуковая и функциональная диагностика.- 2001.- № 3.- С. 106-127.
 4. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (часть 1) /Р. М. Баевский, Г. Г. Иванов, Л. В. Чирейкин [и др.] // Вестник аритмологии.- 2002.- № 24.- С. 65-101. [Электронный ресурс] / Режим доступа: Mtp://www.vestar.m/article.isp?id = 1267.
 5. Горбунов В. В. Сердечный ритм летчика - психофизиологический критерий операторской деятельности при моделировании полетных ситуаций / В. В. Горбунов // Медицина труда и промышленная экология.- 2007.- № 1.- С. 11-16.
 6. Анализ вариабельности сердечного ритма и его применение в психотерапии / Р. Х. Гизатуллин, М. Е. Сан- домирский, Д. А. Еникеев, А. С. Стоянов // Здравоохранение Башкортостана. 1998.- № 5 - 6.- С. 136-42.
 7. Басанець А. В. Хвороби системи кровообігу при дії професійних факторів / А. В. Басанець, Т А. Андрущенко // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2010.- № 2.- С. 71-81.
 8. Попов В. В. Вариабельность сердечного ритма: возможности применения в физиологии и клинической медицине / В. В. Попов, Л. Н Фрицше // Актуальні питання клінічної практики.- 2006.- Т. 52, № 2. [Электронный ресурс] / Режим доступа: Ы±р://шшге umj.com.ua/article/503/variabelnost-serdechnogo- ritma-vozmozhnosti-primeneniya-v-fiziologii-i- klinicheskoj -medicine.
 9. Калакутский Л. И. Мониторинг параметров вариабельности сердечного ритма в медицине критических состояний / Л. И. Калакутский, Э. С. Манелис // Медицина, фармащя.- 2001.- № 14. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www. eliman.ru/Lit/01 -crit.html.
 10. Снежицкий В. А. Методологические аспекты анализа вариабельности сердечного ритма в клинической практике / В. А. Снежицкий // Медицинские новости.- 2004.- № 9.- С. 37-43.
 11. Физиолого-гигиеническая оценка излучения светодиодных источников света (экспериментальные исследования) / В. Г. Мартиросова, В. И. Назаренко, В. М. Сорокин, А. Д. Галинский // Укр. журн. з пробл. медицин пращ.- 2011.- № 2.- С. 27-35.
 12. Исследование влияния излучения светодиодных источников света на некоторые основные физиологические системы организма человека / Г. Мартиросова, В. И. Назаренко, В. М. Сорокин, А. Д. Галинский // Свггло^их.- 2011.- № 2.-42-47.