You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Токсиколого-гігієнічна оцінка гербіцидного препарату «Галеон, в. р.» та його діючих речовин похідних піридину

4(28) 2011

DOI xxxxxxxx

Леоненко Н. С., Яструб Т. О., Кірсенко В. В., Коваленко В. Ф.

Токсиколого-гігієнічна оцінка гербіцидного препарату «Галеон, в. р.» та його діючих речовин похідних піридину

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

У статті представлено результати досліджень з визначення токсичності, неефективних рівнів дії похідних піридину — клопіраліду та піклораму за умов субхронічного експерименту. Обґрунтовано можливість використання раніше встановлених нормативів і регламентів для цих препаратів.

Ключові слова: клопіралід, піклорам, неефективні рівні дії

Література

  1. ДСанПін 8.8.1.002-98 Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності.- Київ, 1998.­20 с.
  2. Herbicide Fact Sheet Clopyralid Journal Of Pesticide Reform / Winter 1998.- V. 18, № 4.- http://www.pesticide.org/get-the-facts/pesticide-factsheets/ factsheets/clopyralid.
  3. Herbicide Fact Sheet Picloram Journal Of Pesticide Reform / Spring 1998.- V. 18, № 1.- http://www.pesticide.org/get-the-facts/pesticide-factsheets/ factsheets/picloram.
  4. Методические указания по гигиенической оцен­ке новых пестицидов / Составители: Е. А. Анто­нович, Ю. С. Каган, Е. И. Спыну и др.- Киев, 1988.­212 с.
  5. Камышников В. С. Справочник по клинико-био­химическим исследованиям и лабораторной диагно­стике.- М., 2004.- 911 с.
  6. Довідник «Лабораторні методи досліджень у кліні­ці»: Під ред. В. В. Меньшикова.- М.: Медицина, 1987.
  7. Показники норми у лабораторних тварин в токсикології (сучасні уявлення та методичні підходи, основні параметри і константи: Під ред. І. М. Трах­тенберга.- М.: Медицина, 1991.
  8. EXTOX NET Extension Toxicology Network Pesticide Information Profiles Picloram http://extoxnet.orst.edu/ pips/picloram.htm.
  9. Product Safety Assessment Clopyralid http://www. dow.com/webapps/lit/litorder.asp?filepath = productsa- fety/pdfs/noreg/233-00437.pdf&pdf = true.
  10. Herbicide Information Profile Picloram http:// www.fs.fed.us/r6/nr/fid/pubsweb/piclo.pdf.