Український журнал з проблем медицини праці 3(7) 2006

Український журнал з проблем медицини праці 3(7) 2006

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Ластовченко В.Б.

Особливості впливу факторів трудового процесу на добову динаміку психофізіологічних показників операторів, RUS, pp. 10 -16

Кравчук В.В.

Особливості психофізіологічного стану військових льотчиків різного віку і стану здоров'я, UKR, pp. 17-26


Вежновець Т.А.

Методика проведення психофізіологічної експертизи водіїв спеціального автотранспорту, UKR, pp. 27-31


Швець А.В.

Аналіз особистісних характеристик військовослужбовців льотного складу в професійному відборі миротворчих сил, UKR, pp. 32-36


Єщенко В.І., Кальниш В.В.

Особливості здійснення професійної оріектації військових лікарів, RUS, pp. 37-42


Коршун О.М., Барлов В.Г., Коршун М.М., Омельчук С.Т., Сасінович Л.М.

Токсиколого-гігієнічна характеристика інсектициду рімон 10, к.е. та оцінка його небезпечності для працюючих, UKR, pp. 43-50


Шидловська Т.А., Мухіна I.В., Куренева Е.Ю., Ішенко О. А.

Клініко-аудіолопчна характеристика робітників текстильної промисловості з сенсоневральною приглухуватістю, RUS, pp. 51-57


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Мартиросова В.Г.

Фізіолого-гігієнічні принципи нормування виробничого освітлення та шляхи його удосконалення, RUS, pp. 58-64


Завгородній І.В., Воронцов М.П., Бачинський Р.О.

До питання про сполучену дію хімічних чинників та холодового стресу (аналітичний огляд літератури), UKR, pp. 65-70


Коршун М.М.

Сучасні тенденшї гігієнічного нормування шкідливих речовин у повітрі робочої зони (огляд літератури), RUS, pp. 71-76