You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(7) 2006

Український журнал з проблем медицини праці 3(7) 2006

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03

ЗМІСТ:

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Декларация о здоровье рабочих , RUS, pp. 3-5

Кундієв Ю.І., Басанець A.B., Вітте П.М.
Інститут медицини праці АМН України — центр, що співпрацює із Всесвітньою організацієюохорони здоров’я , pp. 6-9

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Ластовченко В.Б.

Особливості впливу факторів трудового процесу на добову динаміку психофізіологічних показників операторів, RUS, pp. 10 -16

Кравчук В.В.

Особливості психофізіологічного стану військових льотчиків різного віку і стану здоров'я, UKR, pp. 17-26


Вежновець Т.А.

Методика проведення психофізіологічної експертизи водіїв спеціального автотранспорту, UKR, pp. 27-31


Швець А.В.

Аналіз особистісних характеристик військовослужбовців льотного складу в професійному відборі миротворчих сил, UKR, pp. 32-36


Єщенко В.І., Кальниш В.В.

Особливості здійснення професійної оріектації військових лікарів, RUS, pp. 37-42


Коршун О.М., Барлов В.Г., Коршун М.М., Омельчук С.Т., Сасінович Л.М.

Токсиколого-гігієнічна характеристика інсектициду рімон 10, к.е. та оцінка його небезпечності для працюючих, UKR, pp. 43-50


Шидловська Т.А., Мухіна I.В., Куренева Е.Ю., Ішенко О. А.

Клініко-аудіолопчна характеристика робітників текстильної промисловості з сенсоневральною приглухуватістю, RUS, pp. 51-57


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Мартиросова В.Г.

Фізіолого-гігієнічні принципи нормування виробничого освітлення та шляхи його удосконалення, RUS, pp. 58-64


Завгородній І.В., Воронцов М.П., Бачинський Р.О.

До питання про сполучену дію хімічних чинників та холодового стресу (аналітичний огляд літератури), UKR, pp. 65-70


Коршун М.М.

Сучасні тенденшї гігієнічного нормування шкідливих речовин у повітрі робочої зони (огляд літератури), RUS, pp. 71-76

РЕФЕРАТИ , pp. 77-84

Оцінка ризику захворювання на рак: сучасність та майбутнє // Szymczak W., Szadkowska-Stanczyk 1. Cancer risk assessment: present and future

Роль персонального та соціального ресурсів у попередженні шкідливих дня здоров'я наслідків у представників професій, що носять уніформу// Oginska-Bulik N. The role of personal and social resources in preventing adverse health outcomes in employees of uniformed professions

Думка польських лікарів медицини праці щодо програми покращання здоров’я на робочих місцях// Puchalski K., Korzeniowska E., Pizalski J., Wojtaszczyk R Opinion of Polish occupational medicine physicians on workplace health promotion Bilski В. Needlstick injuries in nurses — the Posnan Study

Функціонування легенів у робітників мукомельної промисловості, які не палять //Meo S.A., Al-Drees A.M. Lung function among non-smoking wheat flour mill workers

Неврологічні та респіраторні симптоми у зварювальників суднобудівних заводів, що зазнають дії марганцю // Halatek Т., Sinczuk-Walczak Н., Szymczak М., Rydzynski К. Neurological and respiratory symptoms in shipyard welders exposedto manganese

Іонізуюча радіація та хронічна лімфоцитарна лейкемія // Richardson D.B., Wing S., Schroeder J., Schmitz-Feuerhake I., Hoffmann W. Ionizing radiation and chronic lymphocytic leukemia

Оцінка автоімунної реакції, пов’язаної з експозицією до азбесту у Ліббі (Монтана, США) // Pfau J.C., Sentissi J.J., Welter G., Putnam E.A. Assessment of autoimmune responses associated with asbestos exposure in Libby, Montana, USA

Рівень свинцю у крові може прогнозувати рівні гомоцистеїну у дослідженні людей похилого віку // Schafer J.H., Glass Th.A., Bressler J., Todd A.C., Schwartz B.S. Blood lead is a predictor of homocysteine levels in a population-based study of older ad u lts

Зв’язок між біомаркерами дози свинцю, сечовою кислотою та нирковою функцією у робітників свинцевого виробництва у Кореї // Weaver V.M., Jaar B.G., Schwartz В.S., Todd A.C., Ahn K.D., Lee S.-S., Wen J., Parsons P.J., Lee B.-K. Associations among lead dose biomarkers, uric acid, and renal function in Korean lead workers

Сквамозні клітини карциноми шкіри та експозиція залізничного робітника до вугільної смоли креозоту // Carlsten Ch., Hunt S.С., Kaufman J.D. Squamous cell carcinoma of the skin and coal tar creosote exposure in a railroad worker

Чинники ризику, що корелюють з зареєстрованими м’язово-скелетними симптомами у працівників лабораторії клінічної патології // Ramadan РА., Ferreira М., Jr. Risk factors associated with the reporting of musculoskeletal symptoms in workers at a laboratory of clinical pathology

Здатність до переносу шести пестицидів з поверхонь сільськогосподарських оприскувачів // Ramwell С.Т., Johnson P.D., Corns Н. Transferability of six pesticides from agricultural sprayer surfaces

Обмін сестринськими хроматидами та окислювальне ушкодження ДНК у робітників, які займаються асфальтуванням доріг та експонуються до ПАВ // Cavallo D., Ursini C.L., Bavazzano P., Cassinelli С., Frattini A., Perniconi B., Di Francesco A., Ciervo A.,Rondinone B., Iavicoli S. Sister chromatid exchange and oxidative DNA damage in paving workers exposed to PAHs

Статистичне моделювання концентрацій професійної експозиції до формальдегіду на підприємствах Франції // Lavoue J., Vincent R., Gerin M. Statistical modelling of formaldehyde occupational exposure levels in French industries, 1986–2003

ЗАБУТІ ІМЕНА

Добровольский Л.А. Профессор Константин Эрастович Добровольский , pp. 85-88

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Патлажан М.М. Професійне занедужування тютюнників , pp. 89-94

ЮВІЛЕЇ

Фелікса Максимівна Шлейфман (до 80-річчя від дня народження) , pp. 95-96