You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Методика проведення психофізіологічної експертизи водіїв спеціального автотранспорту

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.027

Вежновець Т.А.

Методика проведення психофізіологічної експертизи водіїв спеціального автотранспорту

Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору МВС України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

На підставі вивчення зв'язку успішності з функціональним станом центральної нервової та серцево-судинної систем у водіїв спеціального автотранспорту різних вікових груп (20-29 років, 30-39 років, 40-49 років) визначено певний набір психофізіологічних показників, що дозволяє прогнозувати успішність професійної діяльності. Розроблено методику професійного психофізіологічного відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх справ на посаду водія спеціального автотранспорту та психофізіологічної експертизи водіїв під час проходження ними періодичних профілактичних оглядів на основі математичних моделей з урахуванням вікових особливостей психофізіологічного статусу.

Ключові слова: психофізіологічна експертиза, професійний психофізіологічний відбір, психофізіологічний статус, водій, вік, безпека руху, успішність водіїв

Література

 1. Григор'єв В.І.. Репік І.А. Стан аварійності на вулично-дорожній мережі України у 1995-2004 ро- ках//Безпека дорожнього руху України,- 2005.- №3-4,-С. 101-103.
 2. Коробкін В.Ф., Смаглій О.М. Щодо системності у попередженні порушень транспортної дисципліни серед працівників органів внутрішніх справ//Безпека дорожнього руху України,- 2005.- №1-2.- С. 20-25.
 3. Ji Q., Zhu Z., Lan Р. Real-time nonintruisivc monitoring and prediction of driver fatigue//JEEE TTans. Veh. Tfechnol.- 2004,- V.53. №4.- P. 1052-1068. https://doi.org/10.1109/TVT.2004.830974
 4. Репік І.А. Рівень аварійності і стаж роботи//Безпека дорожнього руху в Україні: Науково- технічний вісник,- 2001.-№2(10).-С. 93-96.
 5. Вайсман А.И. Гигиена труда водителей автомобилей,- М.: Медицина. 1988,- 192 с.
 6. Вежновець Т.А. Про вплив деяких факторів на успішність професійної діяльності водіїв спеціального автотранспорту//Гигиена труда,- Вып. 35.
 7. Святснко А.А. Психологічні аспекти поведінки водія в екстремальних умовах//Безпека дорожнього руху України,-2005,-№1-2,-С. 16-19.
 8. Кожуховська Н.І. Методичні аспекти підготовки водіїв для роботи у складних дорожньо-транспортних ситуаціях//Безпека дорожнього руху України.- 2002.-№2.-С. 62-69.
 9. Международный симпозиум «Автодорожная медицина»: ТЪз. докл./Под ред. А.Й.Вайсмана.- Нижний Новгород. 1991.
 10. Псядло Э.М. Использование компьютеризированного профотбора операторов на транспорте//Актуальные проблемы транспортной медицины,- 2005.- № 1С. 71-76.
 11. Купер Д.. Робертсон А. Психология в отборе персонала,- СПб.: Питер. 2003.-240 с. https://doi.org/10.1046/j.1440-1665.2003.t01-2-00557.x
 12. Богданова Т.С. Прогнозирование возникновения психосоматических заболеваний у водителей оперативного транспорта//Медицина труда и пром. экол,- 1995,-№4.-С. 29-30.
 13. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов.- К.: НИИ проблем военной медицины УВМА, 1996.-336 с.
 14. Баевский Р.М.. Кириллов О.И.. Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе.- М.: Наука. 1984.- 221 с.
 15. Автоматизована установка «Прогноз» для психофізіологічних обстежень людини//Матеріали 24-го зТзду фізіологів України.- 1992.-С. 181-182.
 16. Лапач С.Н.. Чубенко А.В.. Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel.- К.: Морион. 2000.314 с.
 17. Лакин Г. Ф. Биометрия: Учебное пособие для биол. спец, вузов.- 4-е изд., перераб. и допол.- М.: Высш. шк.. 1990.-352 с.
 18. Коробейніков Г.В. Функціональний стан організму та розумова працездатність людей різного ві- ку//Фізіол. журн,- 2001.-Т.47. №2.-С. 87-92.
 19. Вежновець Т.А.. Майдиков Ю.Л. Особливості стану психофізіологічних функцій і апарату кровообігу у водіІв//Сб. »Гигиена труда».- Вып.33.- К., 2002.-С. 90-95.
 20. Фролькис В.В. Долголетие: действительное и возможное.- К.: Наук, думка. 1989,- 245 с.
 21. Фролькис В.В. Онтогенез и этагенез//Биохи- мия и физиология возрастного развития организма: Сб. науч. тр. ХГУ.- К.: Наук, думка. 1992.- С. 62-67.