You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Токсиколого-гігієнічна характеристика інсектициду рімон 10, к.е. та оцінка його небезпечності для працюючих

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.043

Коршун О.М., Барлов В.Г., Коршун М.М., Омельчук С.Т., Сасінович Л.М.

Токсиколого-гігієнічна характеристика інсектициду рімон 10, к.е. та оцінка його небезпечності для працюючих

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Встановлено, що новалурон і препарат на його основі Рімон 10, к.е. відноситься до третього класу небезпечності (помірно небезпечні). Показано, що при додержанні гігієнічних нормативів і регламентів, проведенні належного санітарного контролю використання препарату Рімон 10, к.е. не становить небезпеки для працюючих.

Ключові слова: Рімон 10, к.е., токсиколого-гігієнічна оцінка, оцінка ризиків, безпека працюючих

Література

 1. Кирсенко В.В.. Яструб Т.А.. Карпенко В.Н. и др. Оценка риска неблагоприятного воздействия пестицидов на работающих при их применении в условиях «нулевых- значений экспозиционных уровней//Дов- кілля та здоров'я.- 2002.- №2 (21).- С. 58-61.
 2. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов,- К.. 1988. Утв. М3 СССР 13.03.1987. № 4263-87.
 3. Методические рекомендации по изучению и гигиенической оценке условий труда при применении пестицидов: МР№01-19/140-17.-М.. 1995.- 11с.
 4. Методические рекомендации по обоснованию ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) пестицидов в воздухе рабочей зоны при их применении в сельском хозяйстве: МУ № 2302-81.- К.: М3 СССР. 1984 - 14 с.
 5. Методичні вказівки з виконання вимірювань новалурону у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі методами високоефективної рідинної і тонкошарової хроматографії: МУ № 301-2001 //Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі.- К. 2004.- №37.- С. 173-180.
 6. Обгрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць: МВК 2.2.6-111-2004.- К: МОЗ України. 2004.- 33 с.
 7. Пестициди. Класифікація за ступенем небезпечності: ДСанПін 8.8.1.002-98//36. важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань - К. 2000 -Т.9, Ч. 1.-С. 249-266.
 8. Рімон 10. к.е. Досьє фірми Мактешим Кемікал Воркс Лтд. Ізраїль.
 9. Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов: Утв. М3 СССР 21.08.79. №2051-79.
 10. Яструб Т.А. Методические подходы к оценке возможной опасности дейсгвия пестицидов при загрязнении кожи работающих//Гйгиена труда. 2000.- Вып.31. С. 147-158.
 11. Lundehn J., Krebs В. Uniform Principles for Safeguarding the Health of Applicators of plant Protection Products.- Berlin: Kommissionsverlag P. Parey. 1992.- 50 p.
 12. Summary of Tbxicology Data for Novaluron. California Environmental Protection Agency. Department of Pesticide Regulation. Medical Tbxicology Branch. 2001. http: //www.fluoridealert.org/ pesticides/Novaluron.CAepa.ToxTst.2001.pdf