You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості здійснення професійної оріектації військових лікарів

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.037

Єщенко В.І., Кальниш В.В.

Особливості здійснення професійної оріектації військових лікарів

Українська військово-медична академія, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

У статті представлені матеріали вивчення особистісних якостей лікарів різних спеціалізацій і розробка підходів до професійної орієнтації військових лікарів для здійснення раціонального розподілу кадрів. За допомогою факторного аналізу виділено фактори, шо характеризують особистісні якості хірургів і терапевтів. Встановлено найважливіші фактори для терапевтів (комунікативність, врівноваженість, педантичність) і хірургів (індивідуалістичність, емоційність, гуманістичність). Розроблено шкали виразності певних якостей і вирішальні правила для оцінки переважної відповідності лікаря до терапевтичної або хірургічної спеціалізації за комплексом особистісних якостей.

Ключові слова : особистісні характеристики, військові лікарі, значимі фактори особистісних якостей, професійна орієнтація

Література

 1. Быков П.Ю., Кортузин В.А. Петруклевич В.М. и др. Сравнительная оценка профессионально важных качеств военных врачей в различных условиях деятельности//ВМЖ.-2001.- №8.-С. 65-72.
 2. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ.- М.: Финансы и статистика. 1986.-Т. 1.- 336 с.
 3. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ.- М.: Финансы и статистика. 1986.- Т.2.-351 с.
 4. Кальниш В.В., Ещенко В.И., Красовский В.В., Піадских К.А. Психофизиологические особенности военных врачей разных специальностей//Укр. журн. з пробл. медицини праці.-2006.-№1.-С. 18-25. https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.018
 5. Молчанова О.П. Гігієнічна характеристика умов праці медичних працівників за основними медичними спеціальностями//Організація токсикологічної допомоги в Україні.- К., 2002.- С. 111-112. https://doi.org/10.3810/pgm.2002.12.1374
 6. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования/Под ред. В.С.Магуна.- М: Аспект Пресс. 2000.- 607 с.
 7. Сергета І.В., Молчанова О.П. Психофізіологічні і психологічні основи проведення професійної орієнтації та прогнозування професійної успішності учнів і студентів, іцо засвоюють медичні спеціальнос- ті//Гйгиена труда.- 2002.- Вип.ЗЗ.- С. 126-136.
 8. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ./Дж.-О.Ким. Ч.У.Мюллер. У.Р.Клекка и др.: Под ред. И.С.Енюкова.- М.: Финансы и статистика. 1989.- 215с.
 9. Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт,- СПб.: Речь. 2002.- 480 с.
 10. Costa Р.Т., МсСгае R.R. Personality disorders and Five-factor model of personality//J. Personality Disorders.- 1990 - №4.- P. 362-371. https://doi.org/10.1521/pedi.1990.4.4.362
 11. МсСгае R.R., Costa P.T., Martin T.A. et al. Consensual validation of personality traits across cul- tures//J. Res. Personality.-2004.-V.38.-P. 179-201. https://doi.org/10.1016/S0092-6566(03)00056-4
 12. Semin I., Oruol V., Martin T. A validation of the Russian-language NEO Personality Inventory - Revi- sed//Abstract book 8th Europian Congress of Psycho- logy/Psychologic in Obstrreich 2-3.- 2003,- P. 297.