You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Аналіз особистісних характеристик військовослужбовців льотного складу в професійному відборі миротворчих сил

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.032

Швець А.В.

Аналіз особистісних характеристик військовослужбовців льотного складу в професійному відборі миротворчих сил

Науково-дослідний інститут проблем військової медицини ЗС України, м. Ірпінь

Повна стаття (PDF), UKR

Досліджено особливості психологічного статусу миротворців, які збиралися брати участь в миротворчій місії вперше, та тих, хто брав участь у ній вже кілька разів. Виявлено конкретні дані про особистісні характеристики миротворців та визначено засоби їх кількісної оцінки, які можна застосувати при проведенні професійного відбору. Виділено особливості особистісного профілю придатних та тих, що бажають брати участь в миротворчих місіях, але за своїми психологічними якостями можуть увійти до групи ризику. Підтверджено, що захворюваність останніх на нейроциркуляторну дистонію суттєво перевищує захворюваність придатних осіб. Розроблено розв'язувальні правила, що дозволяють оцінити ступінь придатності до миротворчої діяльності.

Ключові слова: професійний відбір, професійна придатність, особливості особистісного профілю, миротворчий контингент

Література

  1. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA: Статистический анализ и обработка данных в среде Windows - М: Инф.-изд. дом - «Филинъ». 1998.- 608 с.
  2. ГЬрецкий О.С. Максимович В.А. Тйщенко Т.Б. Оценка устойчивости организма человека на сочетанные тепловую, физическую и эмоциональную нагрузки//Физиол. человека.- 1992.-№4,-С. 167-170.
  3. Дмитренко Р.П.. Єзерський М.Р.. Лимаренко В. В. Оцінювання рівня готовності миротворчих контингентів Збройних сил України//Наука і оборона.- 2004.- №3.- С. 7-9.
  4. Єна А.І., Кальниш В. В. Особливості трансформації структури взаємозв'язків комплексу психофізіологічних якостей зі ступенем придатності до професійної діяльності вертольотчиків//Журн. АМН України.- 2004,-Т. 10. №4,- С. 799-807.
  5. Лакин Г.Ф. Биометрия. Учебное пособие для университетов и педагогических институтов.- М.: Высш. шк.. 1973.-343 с.
  6. Маслова М.Г., Шекера О.Г. Порівняльна оцінка психофізіологічного стану та показників функціонального стану військовослужбовців до та після виконання завдань миротворчої діяльності//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2005,- №3.- С. 28-33.
  7. Пономаренко В.А. Психология личности и воздействие боевого стресса//ВМЖ.- 2004.- № 10,-С. 60-63.
  8. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ.- СПб.: Речь. 2002.