You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(23) 2010

Український журнал з проблем медицини праці 3(23) 2010

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.03

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Варивончик Д.В., Ременник О.І.

Гігієнічні критерії професійного генезу раку бронхів та легень серед хворих, експонованих кристалічним силіцієм діоксидом, УКР, 3-11


Дзигал Н.Д., Кондакова Л.Г., Асєєва О.В., Гуржий М.В., Догадаєва І.І.

Гігієнічна оцінка умов праці та онкологічна захворюваність працівників ВАТ «Дніпрококс», РОС, 12-23


Войтенко А.М., Голубятніков М.І.

Критерії гігієнічної оцінки виробничого середовища на об'єктах водного транспорту, РОС, 24-27


Ластков Д.О., Михайлова Т.В., Кліменко О.І., Шалько В.В., Манжула О.В., Саранов В.В.

Проблема соціального партнерства в оздоровленні умов праці на підприємствах, що виробляють вогнетриви, РОС, 28-32


Кальниш В. В., Компанієць О. А., Нагорна А. М.

Особливості динаміки психофізіологічного стану осіб льотного складу при здійсненні польотів, УКР, 33-40


Ніколенко В. Ю., Солоділов А. І., Ластков Д. О., Ніколенко О. Ю.

Стан імунітету й автоімунітету при пневмоконіозі в гірників вугільних шахт, УКР, 41-46


Басанець А. В., Єрмакова О. В., Макаренков А. П., Макаренкова А. А.

Акустична об'єктивізація звуків дихання хворих на ХОЗЛ, РОС, 47-55


Цапко В. Г., Стеренбоген М. Ю., Чудновеиь А. Я., Папач В. В.

Гігієнічна характеристика виробництва біопалива з рослинної сировини, УКР, 56-61


Коробчанський В. О., Резніченко О. Г.

Гігієнічна оцінка впливу кредитно-модульної системи навчання на функціональний стан студентів вищих медичних навчальних закладів, УКР, 62-66

РЕЦЕНЗІЇ


РЕЦЕНЗІЯ на монографію Б. П. Кузьмінова
«Гігієнічна характеристика сучасного видавничо-поліграфічного комплексу».– Львів: Українська академія друкарства, 2010. – 287 с.
, 67-68


РЕФЕРАТИ


РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, 69-72


ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО


ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ШЕВЧЕНКА АНДРІЯ МУСІЙОВИЧА, 73-75


ПАМ'ЯТІ ФЕЛІКСИ МАКСИМІВНИ ШЛЕЙФМАН, 76