You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(23) 2010

Український журнал з проблем медицини праці 3(23) 2010

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Варивончик Д.В., Ременник О.І.

Гігієнічні критерії професійного генезу раку бронхів та легень серед хворих, експонованих кристалічним силіцієм діоксидом , UKR, pp. 3-11

Дзигал Н. Д.1, Кондакова Л. Г.1, Асєєва О. В.1, Гуржий М. В.2, Догадаєва І. І.

Гігієнічна оцінка умов праці та онкологічна захворюваність працівників ВАТ «Дніпрококс» , RUS, pp. 12-23

Войтенко А.М., Голубятніков М.І.

Критерії гігієнічної оцінки виробничого середовища на об'єктах водного транспорту , RUS, pp. 24-27

Ластков Д.О., Михайлова Т.В., Кліменко О.І., Шалько В.В., Манжула О.В., Саранов В.В.

Проблема соціального партнерства в оздоровленні умов праці на підприємствах, шо виробляють вогнетриви , RUS, pp. 28-32

Кальниш В. В., Компанієць О. А., Нагорна А. М.

Особливості динаміки психофізіологічного стану осіб льотного складу при здійсненні польотів , UKR, pp. 33-40

Ніколенко В. Ю., Солоділов А. І., Ластков Д. О., Ніколенко О. Ю.

Стан імунітету й автоімунітету при пневмоконіозі в гірників вугільних шахт , UKR, pp. 41-46

Басанець А. В., Єрмакова О. В., Макаренков А. П., Макаренкова А. А.

Акустична об'єктивізація звуків дихання хворих на ХОЗЛ , RUS, pp. 47-55

Цапко В. Г., Стеренбоген М. Ю., Чудновеиь А. Я., Папач В. В.

Гігієнічна характеристика виробництва біопалива з рослинної сировини , UKR, pp. 56-61

Коробчанський В. О., Резніченко О. Г.

Гігієнічна оцінка впливу кредитно-модульної системи навчання на функціональний стан студентів вищих медичних навчальних закладів , UKR, pp. 62-68

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ на монографію Б. П. Кузьмінова
«Гігієнічна характеристика сучасного видавничо-поліграфічного комплексу».– Львів: Українська академія друкарства, 2010.– 287 с.
, pp. 67-68

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 69-72

ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ШЕВЧЕНКА АНДРІЯ МУСІЙОВИЧА, pp. 73-75

ПАМ'ЯТІ ФЕЛІКСИ МАКСИМІВНИ ШЛЕЙФМАН, pp. 76