You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості динаміки психофізіологічного стану осіб льотного складу при здійсненні польотів

3(23) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.03.033

Кальниш В. В.1, Компанієць О. А.1, Нагорна А. М.2

Особливості динаміки психофізіологічного стану осіб льотного складу при здійсненні польотів

1 Українська військово-медична академія МО України, м. Київ
2 ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ


Повна стаття (PDF), UKR

У статті наведені дані щодо функціонального стану льотчиків, вертольотчиків, штурманів Збройних сил України (84 особи) до і після здійснення польотів за показниками психофізіологічного стану, серцево-судинної системи, вестибулярного аналізатора. Встановлено, що інформативними є характеристики стану вестибулярного аналізатора: коефіцієнт асиметрії, кореляції, розмаху; серцево-судинної системи — частота серцевих скорочень, індекс Кердо. На суб’єктивні відчуття осіб льотного складу діють не тільки фактори польоту, але й роль суб’єкта в процесі керування польотом. Для штурманів, які не беруть безпосередньої участі в керуванні літальним апаратом, до польотів активність реакцій їх поведінки була незалежним, самостійним аспектом у формуванні професійної діяльності, після здійснення польотів — тісно взаємодіє із працездатністю.

Ключові слова: функціональний стан, особи льотного складу, працездатність

 1. Пономаренко В. А. Концепция спасительного в профилактике аварийности / В. А. Пономаренко // Вестник МНАПЧАК.- 2007.- № 2 (25).- С. 8-15.- http:// www.hpvestnik.ru/index.php
 2. Бочарова С. П. Интерференция информации в оперативной памяти летчика в процессе совмещенного решения задач / Бочарова С. П., Кисель С. Г., Плохих В. В. // Вестник МНАПЧАК.- 2007.- № 2 (25).- С. 30-35.- http://www.hpvestnik.ru/index.php
 3. Чурилов Ю. К. Стресс-индуцированные расстройства и их профилактика у лиц летного состава / Ю. К. Чурилов // Вестник МНАПЧАК.- 2007.- № 2 (25).- С. 71-75.- http://www.hpvestnik.ru/index.php
 4. Пономаренко В. А. Страна Авиация - черное и белое / В. А. Пономаренко.- М.: Наука, 1995.- 288 с.
 5. Семенченко И. Обеспечение безопасности полетов авиации Российской Федерации - это исключительное право государства / И. Семенченко // Вестник воздушного флота.- 2006.- № 1.- С. 46-47.
 6. Солнцев С. Законы летной службы не прощают беспечности / С. Солнцев // Вестник воздушного флота.- 2003.- № 5.- С. 33-35.
 7. Пономаренко В. А. Деятельность летных экипажей и безопасность полетов / В. А. Пономаренко, В. В. Лапа, А. В. Чунтул.- М.: Полиграф, 2003.- 190 с.
 8. Пономаренко В. А. Безопасность полёта - боль авиации / В. А. Пономаренко.- М.: Флинта, 2007.- 416 с.
 9. Кочина М. Л. Вплив інформаційних технологій на стан зорової системи користувачів / Кочина М. Л. Явор- ський А. В., Ковтун М. І. [та ін.] // Вісник БГТУ ім. В. Г. Шухова.- 2004.- № 8.- Матер. ІІ междунар. н-п. конф. «Екологія: освіта, наука, промисловість і здоров'я».- С. 80-83.
 10. Психологический тест «САН» применительно к исследованиям в области физиологии труда / Доскин В. А., Лаврентьева Н. А., Строгная О. М., Шарай В. Б. // Гигиена труда и профзаболевания.- 1975.- № 5.- С. 28-32.
 11. Компанієць О. А. Методика статистичної обробки результатів дослідження вестибулоспінального рефлексу в практиці комп'ютерної постурографії / О. А. Компанієць // Медицина сьогодні і завтра.- 2002.- № 3.- С. 98-101.
 12. Овчаров В. Е. «Человеческий фактор» в авиационных происшествиях (методические материалы) / В. Е. Овчаров.- М.: МАК, МАПЧАК, 2005.- 79 с.
 13. Пономаренко В. А. Человеческий фактор и безопасность посадки / Пономаренко В. А., Лапа В. В., Лемещенко Н. А.- М.: Воениздат, 1993.- 112 с.
 14. Пономаренко В. А. Авиация. Человек. Дух / В. А. Пономаренко.- М., ИП РАН, «Универсум», 1998.- 320 с
 15. Козлов В. В. Системный анализ причин ошибочного действия пилота при расследовании авиационного события (методическое пособие) / В. В. Козлов.- М.,2007.- 66 с.
 16. Казенников О. В. Использование дополнительных афферентных сигналов системой регуляции вертикальной позой человека / Казенников О. В., Шлыков В. Ю., Левин Ю. С. // Физиология человека.- 2008.- Т. 34, № 2.- С.51-55.
 17. Сметанин Б. Н. Поддержание вертикальной позы человека в условиях виртуального зрительного окружения / Сметанин Б. Н., Кожина Г. В., Попов А. К. // Физиология человека.- 2009.- Т. 35, № 2.- С. 54-59.
 18. Казенников О. В. Реакция на возмущение вертикальной позы у человека при различных условиях состояния и наличии контакта с дополнительной опорой / Казенников О. В., Шлыков В. Ю., Левин Ю. С. // Физиология человека.- 2009.- Т. 35, № 2.- С. 47-53.