You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка впливу кредитно-модульної системи навчання на функціональний стан студентів вищих медичних навчальних закладів

3(23) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.03.062

Коробчанський В. О., Резніченко О. Г.

Гігієнічна оцінка впливу кредитно-модульної системи навчання на функціональний стан студентів вищих медичних навчальних закладів

Харківський національний медичний університет

Повна стаття (PDF), UKR

Європейська кредитно-трансферна (ECTS) та традиційна (семестрово-залікова) освітні системи мають як схожість, так й принципову розбіжність за умовами та характером навчання, що безпосередньо впливає на життєдіяльність студентів Вищих медичних навчальних закладів. Особливості освітньої системи відбиваються на загальному та психологічному стані студентів. Важливим критерієм здоров’я студентів є розповсюдженість донозологічних психічних станів. Оптимізація процесу психофізіологічної адаптації студентів до системи ЕСТ^ потребує впровадження системи гігієнічних заходів із підвищення психологічної стійкості та корекції донозологічних станів.

Ключові слова: студенти, європейська кредитно-трансферна система (ECTS), психогігієна, працездатність, донозологія, функціональний стан, умови життєдіяльності

Література

  1. Пидаев А. В. Болонский процесс в Европе / А. В. Пидаев, В. Г Передерий.- Одеса: Одес. гос. мед. ун-т, 2004.- 192 с.
  2. Поляченко Ю. В. Медицинское образование в мире и в Украине / Ю. В. Поляченко.- Х.: ИПП «Контраст», 2005 - 464 с.
  3. Коробчанський В. О. Гігієнічна психодіагностика донозологічних станів у підлітковому та юнацькому віці: Посібник для докторантів, аспірантів та лікарів / В. О. Коробчанський.- Харків: Контраст, 2005.- 192 с.
  4. Психодіагностичний опитувальник, як метод оцінки донозологічних психічних станів у підлітків. Інформаційний лист / [Коробчанський В. О., Проску- ріна Т Ю. та ін.].- 2005.- № 209,
  5. Опитувальник «Спосіб життя» як метод оцінки факторів ризику у життєдіяльності підлітків. Інформаційний лист [Коробчанський В. О., Васильченко І. О. та ін.].- 2005.- № 210.
  6. Курило В. С. Болонський процес як інструмент створення зони європейської вищої освіти / Курило В. С. // Освіта Донбасу,- 2005.- № 3.- С. 12-14.
  7. Нечаєв В. Болонський процес: міфи, ілюзії, реалії / Валерій Нечаєв, Світлана Шаронова // Вища шк.- 2005.- № 1.- С. 56-65.
  8. Півняк Г Стандарти вищої освіти у контексті Болонської декларації / Геннадій Півняк // Вища шк.- 2004.- № 5 - 6.- С. 70-73.