You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка умов праці та онкологічна захворюваність працівників ВАТ «Дніпрококс»

3(23) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.03.012

Дзигал Н. Д.1, Кондакова Л. Г.1, Асєєва О. В.1, Гуржий М. В.2, Догадаєва І. І.2

Гігієнічна оцінка умов праці та онкологічна захворюваність працівників ВАТ «Дніпрококс»

1 Міська санітарно-епідеміологічна станція, м. Дніпропетровськ
2 Медико-санітарна частина ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», м. Дніпропетровськ

Повна стаття (PDF), RUS

У статті наведені дані за результатами комплексної оцінки умов і характеру праці працівників ВАТ «Дніпрококс». За показниками умови і характер праці основних професійних груп працівників ВАТ «Дніпррококс»віднесено до 3 класу 1, 2, 3, 4 ступеня шкідливості за Гігієнічною класифікацією праці. Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності і результатів медичних оглядів працівників показав, що онкологічна патологія зустрічається серед працівників професій, що мають контакт з канцерогенами. Медичні огляди недостатньо цілеспрямовані на виявлення професійного раку. Лабораторний контроль за умовами праці працівників недостатній. Проводиться санітарно-гігієнічна паспортизація онконебезпечних виробництв у місті.

Ключові слова: онконебезпечне виробництво коксу, умови праці, канцероген, онкологічна захворюваність, медичні огляди, лабораторний контроль, санітарно-гігієнічна паспортизація

Література

 1. ГН3.3.5-3.3.8;6.6.1-093-2001 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
 2. Добровольський Л. О. Професійний рак: історія, епідеміологія, канцерогені реєстри / Добровольський Л. О., Бєлашова І. Г., Радванська К. Л. // Медицина праці.- 2007.- № 1.- С. 53-57.
 3. Догле Н. В. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности / Н. В. Догле, А. Я. Юркевич.- М., 1984.
 4. Карты данных опасного фактора:
  1. Аценафтен (дигидроаценафталин) № 8761 от 01 апреля 2008 г. Номер государственной регистрации В000340.
  2. Бенз(а)пирен (Benz(a)pyrene) № 11111 от 05 августа 2009 г. Номер государственной регистрации В000468.
  3. Бензол (Benzene) № 8760 от 01 апреля 2008 г. Номер государственной регистрации В000146.
  4. Водород сульфид (сероводород, Hydrogen Sulfidet) № 9959 от 10 октября 2008 г. Номер государственной регистрации В001370.
  5. Кислота серная (купоросное масло, Sulfuri acidi) № 6724 от 26 марта 2007 г. Номер государственной регистрации В000017.
  6. Мышьяк триоксид (Арсен оксид, мышьяковистый ангидрид) № 8646 от 24 марта 2008 г. Номер государственной регистрации В000602.
  7. Нафталин (Naphtalene) № 8764. Номер государственной регистрации В000291.
  8. Толуол (метил-бензол) № 8198 от 09 января 2008 г. Номер государственной регистрации В000148.
  9. Углерод (Carbon) № 12066 от 01 апреля 2010 г. Номер государственной регистрации В000292.
  10. Фенантрен (Phenanthrene) № 11054 от 23 июня 2009 г. Номер государственной регистрации В000098.
  11. Фенол (карболовая кислота, Phenol) № 8767 от 01 апреля 2008 г. Номер государственной регистрации В000340.
 5. Косой Г Х., Хесина А. Я. // Гигиена и санитария.- 1990. -№ 9.- С. 14-17.
 6. Кундиев Ю. И. Проблема канцерогенной опасности и профессиональной онкологической патологии («профессионального рака») / Кундиев Ю. И., Нагорная А.М., Варивончик Д. В. // Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ.- К.: Авиценна,2007.- С. 209-258.
 7. Кундієв Ю. І. Професійний рак: епідеміологія та профілактика / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик.- К.,2006.- С. 20-143, 274-312.
 8. Комплексный анализ мутагенной и канцерогенной опасности условий труда на Кемеровском АО «Кокс» / Минина В. И., Ларин С. А., Мун С. А. [и др.] // Медицина труда.- 2006.- № 11.- С. 19-25.
 9. Нагорна А. М. Професійна пилова патологія та ризик розвитку злоякісних новоутворень органів дихання / Нагорна А. М., Варивончик Д. В. // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2006.- № 2.- С. 8, 15.
 10. Организация и проведение санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных производств // Методические рекомендации.- М.- 1998.
 11. Перелік професійних захворювань // Постанова Кабінету Міністрів України, 2000 р., № 1662.
 12. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій // Наказ МОЗ України, 2007 р., № 246.
 13. Руднев А. С. Гигиеническая характеристика условий труда рабочих углеподготовительного и коксового цехов современного коксохимзавода / Руднев А. С., Ванханен В. Д., Коваленко А. А. // Гигиена труда и профессиональные заболевания.- 1988.- № 5.- С. 36-38.
 14. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку // ДСН 3.3.6.037-99.
 15. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень // ДСН 3.3.6.042-99.
 16. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987.
 17. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны // ГОСТ 12.1.005-88.