You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічні критерії професійного генезу раку бронхів та легень серед хворих, експонованих кристалічним силіцієм діоксидом

3(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.03.003

Варивончик Д. В., Ременник О. І.

Гігієнічні критерії професійного генезу раку бронхів та легень серед хворих, експонованих кристалічним силіцієм діоксидом

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено 25-річне ретроспективне епідеміологічне дослідження виникнення раку бронхів та легень (РБЛ) серед хворих на пневмоконіоз (ПК), хронічний бронхіт (ХБ), хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), які були експоновані на робочому місці пилом — вугільно-породним (ВПП) та виробничим (ВП), що містили кристалічний SiO2 (кварц). Ризик виникнення РБЛ збільшується при стажі експонування SіО2 — більше 15 років (латентний період — від 20 до 40 років, у т. ч. післяекспозиційний період — до 20 років). Мінімальна межа кумулятивного інгаляційного надходження SiO2 для виникнення ПК, ХБ, ХОЗЛ становить — 85,0 г/життя; для РБЛ: ВП - 200,0 г/життя ^ = 4,2 [3,9-4,8, р < 10-3]), ВПП - 400,0 г/життя ^ = 3,0 [1,48-3,00, р < 10-3]). Визначено канцерогенний потенціал (СSFi) для професійного експонування пилом, що містить SiO2: для ВП - 0,047 (мг/(ктд))-1; для ВВП - 0,028 (мг/(кгд))-1, який перевищує популяційний показник в 93,3-157,0 разів.

Ключові слова: SіО2, умови праці, канцерогенний потенціал, рак бронхів та легень

Література

  1. Варивончик Д. В. Ризики захворюваності на злоякісні новоутворення бронхів та легень у хворих із хронічним бронхітом та пневмоконіозом / Д. В. Варивончик, О. І. Ременник, В. М. Ісипова // Укр. журн. з проблем мед. праці.- 2010.- № 1.- С. 16-20.
  2. Варивончик Д. В. До проблеми етіології та профілактики раку бронхів та легень, серед робітників експонованих на виробництві пилом двоокису кремнію / Д. В. Варивончик // Укр. журн. з пробл. мед. праці.- 2008.- № 2.- С. 69-81.
  3. Руководство по оценке риска для здоровья насе­ления при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду : Р 2.1.10.1920-04.- М., 2004.- С. 124-134.
  4. Finkelstein M. M. Silica, silicosis, and lung cancer: a risk assessment / M. M. Finkelstein // Am. J. Ind. Med.- 2000.- V. 38, № 1.- P. 8-18.
  5. Goldsmith D. F. Comparative cancer potency for silica from extrapolations of human and animal findings / D. F. Goldsmith, R. P. Ruble, C. О. Klein // Scand. J. Work. Environ. Health.- 1995.- V. 21, S. 2.- Р 104-107.
  6. Silica (crystalline, respirable) // Chronic Toxicity Summary.- 2005.- 48 p.
  7. Silica // IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans.- 1997.- V. 68.- 41 p.