You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(26) 2011

Український журнал з проблем медицини праці 2(26) 2011

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Ластовченко В. Б.

Особливості десинхронізації добових біоритмів операторів зі змінним графіком праці , RUS, pp. 3-10

Пишнов Г. Ю., Кальниш В. В.

Концепція універсальності трансформацій функціональних станів організму працюючої людини при розвитку стомлення. Повідомлення 1. Терміни, поняття, гіпотези , RUS, pp. 11-19

Головенко М. Я., Гоженко А. І., Сачура В. А.

Профілактика і лікування ксеноном порушень адаптаційних механізмів в умовах стресу , RUS, pp. 20-26

Мартиросова В. Г., Назаренко В. І., Сорокін В. М., Галинський А. Д.

Фізюлого-ппєнічна оцінка випромінювання світлодіодних джерел світла , RUS, pp. 27-35

Вавріневич О. П., Бардов В. Г., Омельчук С. Т.

Порівняльна гігієнічна оцінка безпечності застосування сумішевих пестицидів Натіво 75 WG та Коронет 300 SC на сільськогосподарських культурах , UKR, pp. 36-41

Соколова М. П.

Професійна патологія хімічного генезу в україні за останні 15 років (1995-2009 рр.) , UKR, pp. 42-45

Передерій Г. С., Ластков Д. О., Вєтров С. Ф., Партас О. В.

Шляхи вдосконалення порядку надання медичних послуг гірникам вугільних шахт за результатами скринінгу їх професійних ризиків , UKR, pp. 46-54

Папко В. Г., Стеренбоген М. Ю., Чудновеиь А. Я., Папач В. В.

Гігієна праці при переробці кукурудзи для виробництва біопалива , UKR, pp. 55-61

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Демецька О. В.

Підходи до оцінки ризику впливу наночастинок та наноматеріалів на робочому місці , UKR, pp. 62-67

Мирослав Чапка, Урсула Контни

Юридичні та економічні наслідки нещасних випадків на робочому місці та професійних хвороб у Франції , ENG, pp. 68-77

РЕФЕРАТИ

ХРОНІКА

Вітте П. М..

Нові міжнародні нормативи порога професійного опромінення кришталика ока, RUS, pp. 81-84