You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Фізюлого-гігієнічна оцінка випромінювання світлодіодних джерел світла

2(26) 2011

DOI xxxxxxxx

Мартиросова В. Г.1, Назаренко В. І.1, Сорокін В. М.2, Галинський А. Д.3

Фізюлого-гігієнічна оцінка випромінювання світлодіодних джерел світла

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
Институт фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ

3 НВП «Аеропласт»

Повна стаття (PDF), RUS 

 

Проведено вимірювання складових електромагнітного випромінювання світлодіодних джерел світла (СДДС) на основі світлодіодів типу «Acriche» фірми Seul Semiconductor і вивчено їхній вплив на функціональний стан органу зору, ЦНС і серцево-судинної системи в 4-х здорових волонтерів при виконанні зорової роботи високої точності в умовах шестиденного лабораторного експерименту. Вивчення зорової працездатності та інших фізіологічних функцій при освітленості на тест-об’єкті 180—200 лк показало, що динаміка змін показників залежить від кольорової температури використаних СДИС — 4000 і 7900 К. Надано попередні рекомендації щодо застосування світлодіодних джерел світла в системах промислового освітлення.

Ключові слова: світлодіоди, система освітлення, кольорова температура, зорова працездатність, фізіологічні функції

Література

 1. Иоффе К. И. Влияние спектра излучения различ­ных источников света на организм человека / К. И. Иоффе // Світлотехніка та електроенергетика.- 2010.- № 3-4.- С. 58-61.
 2. Мартиросова В. Г. Гигиенические аспекты при­менения светодиодных источников света в системах освещения на предприятиях Украины / В. Г. Марти­росова, В. И. Назаренко, В. М. Сорокин, А. Д. Галин- ский // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2009.- № 3.- С. 65 - 72.
 3. Мартиросова В. Г Исследования влияния излу­чения светодиодных источников света на некоторые системы организма / В. Г. Мартиросова, В. И. Наза­ренко, В. М. Сорокин, А. Д. Галинский // Світло- Люкс.- 2011.- № 2.- С. 42-47.
 4. Мартиросова В. Г Оценка напряженности элек­тростатического поля на экранах различных типов дисплеев и его гигиеническое значение / В. Г. Марти­росова, В. И. Марченко // Гигиена труда.- Республ. межвед. сб. Вып. 27.- 1991.- С. 68 -71.
 5. Мешков В. В. Осветительные установки / В. В. Мешков, М. М. Епанешников // Осветительные установки.- М.: «Энергия».- 1972.- С. 256-262.
 6. Профессиональный риск: справочник: под ред. акад. РАМН Н. Ф. Измерова и Е. И. Денисова.- М.: Социздат, 2001.- 267 с.
 7. Руководство по физиологии труда: под ред. З. М. Золиной, Н. Ф. Измерова.- М.: Мед.- 1983.­528 с.
 8. Boyce P. Education: the key to the future of lighting practice / Boyce P. // Lighting Research Technology- 2006.- V. 38.- P. 283-294.
 9. Fryc I. Experiment on Visual Perception of Pulsed LED Lighting - Can It Save Energy for Lighting /I. Fryc, W. Davis, Y. Ohno // Proceedings of CIE 2010 «Lighting Quality and Energy Efficiency».- Vienna, Austria, 14­17 March 2010.- 2010.- P. 287 - 289.
 10. Khanh T.Q. LED - A Technology for Quality and Energy Efficiency / TQ. Khanh // In: Proceedings of CIE 2010 «Lighting Quality and Energy Efficiency».- Vienna, Austria, 14-17 March 2010.- 2010.- P 34 - 40.
 11. Lighting Quality and Energy Efficiency. Proceedings of CIE 2010.- Vienna, Austria, 14-17 March 2010.- 2010.
 12. Pawlak A. LED Luminaire with Adjustable Color Temperature /A. Pawlak, K. Zaremba // Proceedings of CIE 2010 «Lighting Quality and Energy Efficiency».- Vienna, Austria, 14-17 March 2010.- 2010.- P. 811 - 815.
 13. Pousset N. Visual Experiment on LED Lightning Quality with Color Quality Scale Colored Samples / N. Pousset, G. Obein, A. Razet // Proceedings of CIE 2010 «Lighting Quality and Energy Efficiency».- Vienna, Austria, 14-17 March 2010.- 2010.- P. 722 - 728.
 14. Sliney D.H. Health and Safety Implications of New Lighting Technologies/ D.H. Sliney // Proceedings of CIE 2010 «Lighting Quality and Energy Efficiency».- Vienna, Austria, 14-17 March 2010.- 2010.- P. 21 - 22.
 15. Thapan K. An action spectrum for melatonin sup­pression: evidence for a novel non-rod, non-cone photorecep­tor system in humans / K. Thapan, J. Arendt, D. J. Skene // Journal of Physiology.- 2001.- V 535 (1).- P 261-267.