You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Нові міжнародні нормативи порога професійного опромінення кришталика ока

2(26) 2011

DOI xxxxxxxx

Вітте П. М.

Нові міжнародні нормативи порога професійного опромінення кришталика ока

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS 

 

Актуальність. У публікації подані останні міжнародні досягнення колективу авторів з трьох наукових інститутів на чолі з ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» у нормуванні професійного та загального опромінення організму людини. Мета роботи. Надати інформацію з обґрунтування прийнятого Міжнародною Комісією з радіологічного захисту рішення із затвердженням посилення порога професійних доз радіаційного опромінення на кришталик ока та інші органи та тканини людини. Результати. Міжнародна комісія з радіологічного захисту (МКРЗ) розглянула результати останніх епідеміологічних досліджень, ретельно проаналізувала отримані дані, та 21 квітня 2011 року затвердила зниження порога дози радіаційного опромінення для кришталика ока. Цим рішенням МКРЗ — Комісія фактично змінила міжнародні нормативи в галузі норм радіаційної безпеки, що пояснюється їхнім тісним взаємним зв’язком. Оцінка. Запропоновані у статті результати забезпечують обґрунтування для зміни національних норм радіаційної безпеки в Україні.

Ключові слова: зниження порога дози опромінення кришталика, міжнародні нормативи радіаційної безпеки

Література

 1. ICRP, INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, 1990 Recommendations of the ICRP, ICRP Publication 60, Pergamon Press, Oxford and New York,1991.
 2. Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи, НРБУ-97. ДГН. 1997.
 3. Management of cataract in adults: Clinical Practice Guideline, By: O'Day, Denis M., Adams, Anthony J., et al, Management of Cataract in Adults: Clinical Practice Guideline, BRCH1117, 1995.
 4. UNSCEAR, «Genetic and Somatic Effects of Ionizing Radiation» /1986 Report to the General Assembly (United Nations Committee on the Effects of Atomic Radiation, 1986).
 5. UNSCEAR, «Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation» /1988 Report to the General Assembly (United Nations Committee on the Effects of Atomic Radiation, 1988).
 6. NAS/NRC, «Health Effects of Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation»/ Beir V (National Academy of Sciences /National Research Council, Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations, 1990).
 7. ICRP, International Commission on Radiological Protection, Recommendations.- New York: Pergamon Press, 1993.
 8. NCRP, «Limitation of Exposure to Ionizing Radiation» // 116 (National Council on Radiation Protection, 1993).
 9. Dosimetry for a Study of Low-Dose radiation Cataracts among Chernobyl Clean-up Workers / V. V.Chumak, B. V. Worgul, Y. I. Kundiev [et al.] // Radiation Research.- 2007.- V. 167.- P. 606-614.
 10. NCRP, «Radiation protection guidance for activities in low-earth orbit» 132 (National Council on Radiation Protection, 2000).
 11. Влияние нерадиационных факторов на развитие радиационной катаракты у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС / Витте П., Кундиев Ю., Шор Р. [и др.] // Гигиена труда.- 2003.- № 34.- С. 634-648.
 12. Cataract in atomic bomb survivors /A. Minamoto, H. Taniguchi, N. Yoshitani [et al.] // INT J. RADIAT Biol.- 2004.- V. 80, № 5.- Р. 339-345.
 13. The Ukrainian/American Chernobyl Ocular Study / B. V. Worgul, Y. I. Kundiev, V.V. Chumak [et al.] // in Ocular Radiation Risk Assessment in Populations Exposed to Environmental Radiation Contamination. A. K. Junk, Y. Kundiev, P. Vitte, B. V. Worgul, Ed. (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1999).- V. 50.- P. 1-12.
 14. Cataracts among Chernobyl Clean-up Workers: Implications Regarding Permissible Eye Exposures / B. V. Worgul, Y. I. Kundiev, N. M. Sergienko [et al.] // Radiation Research.- 2007.- V. 167.- P. 233-243.
 15. Вітте П. М. Комбінований вплив професійно- зумовленого радіаційного опромінення, токсичних речовин та віку на розвиток катаракти у когорти ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / П. М. Вітте // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2008.- № 3.- С. 10-19.