You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Шляхи вдосконалення порядку надання медичних послуг гірникам вугільних шахт за результатами скринінгу їх професійних ризиків

2(26) 2011

DOI xxxxxxxx

Передерій Г. С.1, Ластков Д. О.1, Вєтров С. Ф.2, Партас О. В.1

Шляхи вдосконалення порядку надання медичних послуг гірникам вугільних шахт за результатами скринінгу їх професійних ризиків

1 Донецький національний медичний університет імені М. Горького, м. Донецьк
2 Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Проаналізовано механізми формування професійних ризиків гірників. Розглянуто шляхи вдосконалення порядку надання медичних послуг гірникам вугільних шахт з профілактики професійних захворювань. Це передбачає застосування сучасних інформаційно-аналітичних експертних систем і телекомунікаційних засобів для збирання, обробки, оцінки, зберігання і передачі медичних і санітарно-гігієнічних даних, і забезпечує розширення обсягу, підвищення якості та наближення до працюючих медико-санітарних послуг.

Ключові слова: гірники, професійні ризики, профілактика

Література

 1. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні / Ю. І. Кун- дієв, А. М. Нагорна.- К.: ВД «Авіцена», 2006.- 316 с.
 2. Професійне здоров'я шахтарів - проблема соціальна і наукова / Москаленко В., Кундієв Ю., Мухін В., Пере- дерій Г. // Вісник НАН України.- 2001.- № 1.- С. 32-39.
 3. Соціально-гігієнічний аналіз механізмів формування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи її профілактики / Мухін В. В., Передерій Г. С., Басанець А. В., Харковенко Н. М. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2006.- № 2.- С. 63-73.
 4. Методические рекомендации по определению санитарных характеристик основных рабочих профессий угольных шахт / Н. И. Меняйло, В. П. Гребняк, Б. А. Грядущий.- Донецк, 1983.- 25 с.
 5. Професійні ризики впливу виробничого пилу на гірників очисних вибоїв вугільних шахт / Передерій Г. С., Пономаренко А. М., Шемякін Г. М., Вєтров С. Ф. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2009.- № 2.- С. 21-30.
 6. Удосконалення методики гігієнічних досліджень та оцінки умов праці гірників вугільних шахт / Передерій Г. С., Ластков Д. О., Вєтров С. Ф., Реше- тюк В. А. // Вестник гигиены и эпидемиологии.- Т 14.- № 2.- 2010.- С. 242-248.
 7. Питання удосконалення державного соціально- гігієнічного моніторингу умов праці та стану здоров'я гірників вугільних шахт / Передерій Г. С., Мухін В. В., Пономаренко А. М., Тімошина Д. П. // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування професійних захворювань.- Донецьк, 2007.- С. 150-156.
 8. Удосконалення системи медико-санітарного забезпечення працюючих у ризиконебезпечних галузях шляхом впровадження соціально-гігієнічного моніторингу (на прикладі вугільної промисловості) / Орда О. М., Бережнов С. П., Передерій Г. С., Пономаренко А. М. // Охорона здоров'я України.- 2008.- № 1.- С. 56-62.
 9. Вдосконалення гігієнічних засад оцінки впливу умов праці на здоров'я гірників на основі концепції «прийнятного ризику» / Пономаренко А. М., Передерій Г. С., Мухін В. В. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2009.- № 4.- С. 23-31.
 10. Технологія моніторингу умов праці та здоров'я працюючих в системі комплексної безпеки життєдіяльності і професійного здоров'я шахтарів / Уманський В. Я., Передерій Г. С., Ластков Д. О. [та ін.] // Вестник гигиены и эпидемиологии.- Т. 14.- № 1.- 2010.- С. 189-194.
 11. Изучение профессионального риска здоровью - актуальная проблема медицины труда / Кундиев Ю. И., Чернюк В. И., Витте П. И. [и др.] // Журнал АМН Украины.- 2001.- Т 7, № 3.- С. 550-559.
 12. Концепция профессионального риска здоровья - как основа совершенствования профилактики профессиональных заболеваний / Чернюк В. И. // Гигиена труда.- 2001.- Вып. 32.- С. 9-13.
 13. Чернюк В. І. Актуальні проблеми медицини праці у сучасних умовах / В. І. Чернюк, Г. С. Передерій // Довкілля та здоров'я.- 2003.- № 1.- С. 37- 40.