You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(18) 2009

Український журнал з проблем медицини праці 2(18) 2009

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Добровольський Л.О.

Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі , UKR, pp. 3-11

Варивончик Д.В.

Санітарно-гігієнічний моніторинг за канцерогенними агентами в україні: стан та перспективи удосконалення , UKR, pp. 12-20

Передерій Г.С., Пономаренко А.М., Шемякін Г.М., Вєтров С.Ф.

Професійні ризики впливу виробничого пилу на гірників очисних вибоїв вугільних шахт , UKR, pp. 21-30

Орєхова О.В.

Біологічний вік робітників, що працюють в умовах впливу шкідливих і небезпечних факторів сучасного металургійного виробництва , UKR, pp. 31-35

Назаренко В.І.

До питання визначення ефектів біологічної взаємодії магнітного поля 50 гц, шуму і підвищеної температури повітря , UKR, pp. 36-42

Волянський О.М.

Методика визначення відповідності психофізіологічних можливостей людини операторській діяльності , UKR, pp. 43-50

Кальниш В.В., Пишнов Г.Ю., Дорошенко М.М., Швець А.В., Апихтін К.О., Кудієвський Я.В.

Психофізіологічні особливості надійності операторської діяльності осіб в різних функціональних станах , UKR, pp. 51-58

Басанець А.В., Варивончик Д.В., Єрмакова О.В.

Оцінка клінічної ефективності антигомотоксичної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійного генезу (контрольоване дослідження) , UKR, pp. 59-72

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Соловйов О.І.

Санітарно-гігієнічні характеристики умов праці у вугільній галузі. Аналіз проблем та шляхи їх рішення , UKR, pp. 73-79

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 80-82

ХРОНІКА

Витте П.Н.

29 КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЗДОРОВЬЮ В ЮАР 22–27 МАРТА 2009 ГОДА, pp. 83-86

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Бойчак М.П., Лякина Р.Н.

К ВОПРОСУ О РОДЕ ПОДГАЕЦКИХ, СЛУЖИВШИХ УКРАИНЕ С XVII ПО XX СТОЛЕТИЕ, pp. 87-89

РЕЦЕНЗІЇ

РЕІІЕНЗИЯ на монографию Л.М.Шафрана и З.М. Псялло «Теория и практика профессионального психофизиологического отбора моряков», pp. 90-92