You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Санітарно-гігієнічний моніторинг за канцерогенними агентами в Україні: стан та перспективи удосконалення

DOI xxxxxxxx

Варивончик Д.В.

Санітарно-гігієнічний моніторинг за канцерогенними агентами в Україні: стан та перспективи удосконалення

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Дослідженням визначено, що існуючий в Україні санітарно-гігієнічний моніторинг за канцерогенними агентами на рівні центральних та обласних СЕС не відповідає реальним потребам розвитку промисловості та рівню техногенного забруднення довкілля і в повній мірі не забезпечує ефективного контролю за умовами праці на канцерогенно-небезпечних виробництвах. На теперішній час здійснюється санітарно-гігієнічний контроль лише за обмеженим переліком канцерогенних агентів, переважно — хімічних речовин. Структура такого моніторингу не відповідає специфіці розвитку промисловості у регіонах країни, а також — стандартам гігієнічного моніторингу за канцерогенними агентами, який здійснюється на виробництвах в країнах ЄС (відповідно до даних системи САББХ).

Ключові слова: канцерогенні агенти, санітарно-гігієнічний моніторинг, Україна

Література

  1. Определить роль производственных факторов в формировании онкологической заболеваемости в Украине и обосновать систему мероприятий по профилактике профессионального рака [Текст]: отчет о НИР (заключительный): Институт медицины труда АМН Украины, руководитель Ю. И. Кундиев / № ГР 0198V000793.- К., 2000.- 106 с.
  2. Пономаренко В. М. Моніторинг онкологічної допомоги населенню України у 2001-2002 роках / В. М. Пономаренко, Н. В. Медведовська, Т В. Івасюк // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2003.- № 3.- С. 57-60.
  3. Праця України: 2007.- Держкомстат України.- К., 2008.- 405 с.
  4. Профілактична медицина: перспективи профілактики мультифакторіальних хвороб / А. М. Сердюк, О. І. Тимченко, Н. Г Гойда [та ін.] // Віс. соц, гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2002.- № 1.- С. 14-17.
  5. Северин Г. К. Деякі питання організації діяльності онкологічної служби великого промислового міста / Г. К. Северин, Р. Ю. Хоружа // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2007.- № 3.- С. 47-49.
  6. Северин Г К. Динаміка захворюваності на злоякісні новоутворення населення Донецької області за останнє десятиріччя / Г. К. Северин // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров'я України.- 2007.- № 1.- С. 36-41.
  7. Удосконалити оцінку ризику та систему реєстрації професійного раку у робітників канцерогенно- небезпечних підприємств України, з метою обґрунтування профілактичних заходів [Текст]; Звіт про НДР (заключний): ДУ «Інститут медицини праці АМН України»; керівник Ю. І. Кундієв / № держреєстрації 0104И003079.- К., 2006.- 273 с.
  8. Флиссак Я. Манипуляций средствами много - пользы мало / Я. Флиссак // Информационно-аналитический научно-методический бюллетень Администрации Президента Украины «Президентский контроль».- 2004.- № 4.- б. с.