You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка клінічної ефективності антигомотоксичної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійного генезу (контрольоване дослідження)

DOI xxxxxxxx

Басанець А.В., Варивончик Д.В., Єрмакова О.В.

Оцінка клінічної ефективності антигомотоксичної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійного генезу (контрольоване дослідження)

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Дослідженням встановлено, що у хворих на хронічну обструктивну хворобу легень (ХОЗЛ), які отримували анти- гомотоксичні препарати (АГТП), спостерігається більш виражені (у порівнянні з групою контролю): зменшення скарг на кашель; регресія аускультативих ознак загострення ХОЗЛ (жорстке дихання); покращення бронхіальної прохідності та чутливості до інгаляційних бронхолітиків; зниження інтенсивності запалення, обумовленого неспецифічною інфекцією (за даними цитологічного дослідження периферичної крові та харкотиння), а також — імуно- моделюючий та десенсебілізуючий ефекти; виражене зниження цитологічних ознак бронхообструкції та алерген- залежного запалення; підвищення чутливості хворих із супутньою гіпертонічною хворобою до антигіпертензивної терапії. АГТП не вплинула на перебіг пневмосклерозу та емфізему легень, але дозволила знизити ступінь легеневої недостатності. Використання АГТП рекомендовано для широкого лікувально-профілактичного застосування в клініці професійних захворювань.

Ключові слова: ХОЗЛ, АГТП, клінічне контрольоване дослідження

Література

 1. Бронходилатационные пробы в спирометрии // Спирография.- Доступ на сайті: http://www.spiro.ru/info/bronchodylat.htm.
 2. Использование комплексного антигомотоксического препарата Бронхалис-Хеель на этапе восстановительного лечения хронической обструктивной болезни легких / В.М. Савченко, Л.Ш. Дудченко, Л.П. Шубина и др. // Биологическая Терапия.- 2005.- № 3.- С. 37-43.
 3. Ільницький Р.І. Значення диференційованої анти- гомотоксичної терапії для відновлення слизової оболонки бронхів у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень / Р.І. Ільницький // Укр. терапевтичний журнал.- 2007.- № 4.- С. 31-40.
 4. Інструкція про діагностику, клінічну класифікацію та лікування хронічних обструктивних захворювань легень // Наказ МОЗ України «Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів» № 499 від 28.10.2003 р.- Доступ на сайті: http://www.ifp.kiev.ua/doc/staff/moz-499-28102003.pdf.
 5. Кундиев Ю.И. Профессиональное здоровье в Украине / Ю.И. Кундиев, А.М. Нагорная.- К.: Авиценна, 2007.- 396 с.
 6. Лейкоцитарные индексы клеточной реактивности как показатель наличия гипо- и гиперэргичес- кого вариантов неонатального сепсиса / Д.О. Иванов, Н.П. Шабалов, Н.Н. Шабалова и др.- Доступ на сайті: http://www.medlinks.ru/article.php?sid=22330&query=%D8%E0%E1%E0%EB%EE%E2.
 7. Мембранопротекторний ефект комплексної ан- тигомотоксичної терапії хронічного обструктивного захворювання легень / Р.І. Ільницький // Укр. терапевтичний журнал.- 2007.- № 4.- С. 8-12.
 8. Мостовий Ю.М. Досвід застосування антигомо- токсичних препаратів в лікуванні хворих на персис- туючу бронхіальну астму / Ю.М. Мостовий, ТВ. Константинович, О.М.Воловик // Биологическая Терапия.- 2007.- № 3.- С. 9-14.
 9. Попович С.В. Антигомотоксическая терапия хронического обструктивного бронхита / С.В. Попович // Биологическая Терапия.- 2006.- № 4.- С. 35-38.
 10. Препараты HEEL.- Доступ на сайті: http://www.heel.com.ua.
 11. Типи імунних порушень та їхня корекція анти- гомотоксичними препаратами у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легенів / Р.І. Іль- ницький, П.Ф. Дудка, Н.Г. Бичкова, М.Р. Ільницька // Укр. терапевтичний журнал.- 2007.- № 2.- С. 99-103.
 12. ХОЗЛ: Эпидемиология. Этиология и патогенез // Хронические обструктивные болезни легких. Федеральная программа РФ.- Доступ на сайті: http://www.medlinks.ru/sections.php?op=printpage&artid=63.
 13. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) // Информационный бюллетень ВОЗ.- 2008.- № 315.- Доступ на сайті: http:// www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/ru/print.html.
 14. European Lung Foundation, 2008.- Доступ на сайті: http://www.ru.european-lung-foundation.org.