You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Біологічний вік робітників, що працюють в умовах впливу шкідливих і небезпечних факторів сучасного металургійного виробництва

DOI xxxxxxxx

Орєхова О.В.

Біологічний вік робітників, що працюють в умовах впливу шкідливих і небезпечних факторів сучасного металургійного виробництва

Український НДІ промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR  

Проведено визначення біологічного віку (БВ) у робітників основних професій сучасних металургійних цехів. Встановлено, що виражені різного ступеня прискорені темпи старіння характерні майже для 78,7 % робітників основних професій сучасних металургійних цехів. БВ працюючих дозволяє провести аналіз щодо визначення внеску факторів виробничого середовища та трудового процесу в асоційоване з віком зниження життєздатності виявлених осіб, які мають підвищений професійний ризик. Біологічний вік самостійно, і у комплексі з іншими методами дослідження, може бути використаний для ранньої діагностики і удосконалення заходів первинної і вторинної профілактики професійних і виробничо зумовлених захворювань.

Ключові слова: біологічний вік, робітники основних професій сучасних металургійних цехів, темпи старіння

Література

 1. Демецька О.В., Горбань Л.М., Кучерук ТК., Мов- чан В.О. Біологічний вік та деякі показники гомеостазу у робітників основних професій виробництва феросплавів // Довкілля та здоров'я.- 2002.- № 3.- С. 34-37.
 2. Кашуба Н.А. О методологических подходах к оценке биологического возраста человека // Гигиена труда.- 2003.- № 34.- С.813-825.
 3. Ingram D.K., Nakamura E., Smucny D.et al. A strategy for identifying biomarkers of aging in long-lived species: Abstr. 2ng Europ. Congr. Biogerontol.: from Molecules to Human (Saint Petersburg, Aug. 25-28,20) // Успехи геронтологии.- 2000.- № 5.- С.5.
 4. Абрамович С.Г., Михалевич И.М. Биологический возраст человека, сердечно-сосудистая система и скорость старения // Клиническая медицина.- № 5.- С. 3-32.
 5. Ахаладзе Н.Г. Биологический возраст: история проблемы // Проблемы старения и долголетия.- 11, № 4.- С. 455-464.
 6. Ахаладзе Н.Г. Определение биологического и кардиопульмонального возраста у практически здоровых людей // Проблемы старения и долголетия.- 2005. - 14, № 1.- С. 3-11.
 7. Ахаладзе Н.Г. Биологический возраст больных ишемической болезнью сердца // Проблемы старения и долголетия.- 2005. - 14, № 2.- С.131-142.
 8. Войтенко В.П. Здоровье здоровых - К.: Здоров'я, 1991.- 248 с.
 9. Dean W. Biological aging measurement, clinical application.- Los-Angeles, California: Center for BioGerontology, 1988.- 426 р.
 10. Furukawa T. Assessment of adequacy of the multiregression method to estimate biological age / / Practical Handbook of Human, Biological age Determination / Ed. A.K. Balin.- Bocca Raton: CRC Press, 1994.- Р. 471-484.
 11. Визначення функціонального віку та темпів старіння людини. Методичні рекомендації. Київ, 1996.- 9 с.
 12. Решетюк А.П., Поворознюк С.Г., Козловская С.Г., Групова О.А., Передерий ГС. Профессиональное старение (моделирование по данным биологического возраста) // Мед.труда и пром.экология.- 2002.- № 2.- С. 23-28.
 13. Бархударян М.С., Улоян С.М. Тепловое состояние и биологический возраст работниц обувного производства // Мед.труда и пром.экология.- 2001.- № 6.- С. 38-40.
 14. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу (ГН 3.35-3.3.8; 6.61-083-2001).- чинний від 2001-12-27 .- К. : МОЗ України, 2001.- 26 с.