You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2 2005

Український журнал з проблем медицини праці 2 2005

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.02

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Лубянова І.П.

Хронічна інтоксикація залізом як професійне захворювання, RUS, pp. 3-11

Кашуба Н.А.

Особливості впливу віку та стажу на формування захворюваності серед робітників електрозварювального виробництва, RUS, pp. 12-19

Гапон В.О., Альохіна Т.М.

Гігієнічна oцiнкa умов праці при виплавці легованих марганцем сталей у мартенівських цехах, UKR, pp. 20-22

Кузьмінов Б.П.

Гігієнічний моніторинг сучасного видавничо-поліграфічного комплексу UKR, pp. 23-27

Яструб Т.О.

Використання експозиційної моделі оцінки ризику в обґрунтуванні профілактичних заходів щодо зниження небезпечної дії пестицидів на працюючих UKR, pp. 28-32


Леоненко Н.С.

Вплив малих лов хлорсульфурону на стан перекисного окислення ліпідів та окислювальної модифікації білків організму щурів у субхронічному експерименті UKR, pp. 33-37

Рубцов Р.В.

Характер гемодинаміки у малому колі кровообігу у гірників при хронічному обструктивному захворюванні легенів і супутній бронхіальній астмі, RUS, pp. 38-40

Дмитруха Н.М, Луговський С.П.

Дослідження участі імунних процесів у прояві токсичної дії ацетату свинцю на нирки білих щурів, UKR, pp. 41-45

Лепьошкіна Т.Р., Севрюкова О.В.

Репродуктивне здоров'я сільських дівчат-підлітків, RUS, pp. 46-50

Алексєєва Л.М.

Характеристика добової динаміки деяких психофізіологічних функцій людини під час антарктичної зимівлі, RUS, pp. 51-55

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Гвозденко Л.А.

Гігієнічна оцінка енергетичного навантаження, створюваного неіонізуючими електромагнітними випромінюваннями, RUS, pp. 56-64

Краснюк О.П.

Особливості патогенної дії деяких біологічних факторів довкілля на організм людини, RUS, pp. 65-70

Михайлова Т.В.

Гігієна праці на підприємствах з виробництва вогнетривів, RUS, pp. 71-79

Добровольський Л.О.

Доказова медицина та перспективи її використання в медицині праці, RUS, pp. 80

РЕФЕРАТИ, pp. 86-89

Професійна дія канцерогенних металів та металоїдів при рафінуванні тяжких металів. Gaweda Е. Occupational exposure to carcinogenic metals and metalloids in refining of heavy m e tals

Залежність вмісту свинцю у крові та кістках від менопаузи та мінеральної щільності кісток у жінок середнього віку міста Мехіко. Latorre F.G., Hernandez-Avila М., Orozco J.T. et al. Relationship of blood and bone lead to menopause and bone mineral density among middle-age women in Mexico City

Професійний раку Польщі, 1995—2003. Wilczynska U., Szeszenia-Dabrowska N. Occupatinal cancer in Poland

Дія кадмію на функцію яєчок. Martynowicz Н., Skoczynska А., Karczmarek-Wdowiak В., Andrzejak R. Effects of Cadmium on testis function

Чи є змінна та нічна робота канцерогенним чинником? Shift and night work — is it a cancer risk factor

Розподіл швидкостей проведення імпульсів у ліктьовому нерві у робітників, експонованих до свинцю. Bilinska М., Antonowicz-Juchniewicz Y., Koszewicz М. Distribution of conduction velocity in the ulnar nerve among lead exposed workers

Внесок професійних та непрофесійних чинників у патогенез зап’ясного тунельного синдрому. Biernawska J., Niemczyk А., Pierzchala К- Contribution of occupational and non-occupational factors in the pathogenesis of carpal tunnel syndrome

Психологія та психологічні обстеження з точки зору лікарів медицини праці. Waszkowska М., Garczarek A. Psychology and psychological examinations in the opinion of occupational medicine phy sicians

Думка експертів щодо критеріїв сертифікації первинної ланки служби медицини праці. Wdowik P. Experts’ opinion on criteria for certification of primary occupational medicine service units

Незлоякісні наслідки зниження впливу азбесту на хризотилових

шахтах та млинах Бразилії. Bagatin Е., Neder J.A, Nery L.E. et al. Non-malignant consequences of decreasing asbestos exposure in the Brazil chrysotile mines and mills

Алергія до альфа-амілази учнів пекаря: поширеність, частота, чинники ризику та клінічні симптоми. Walusiak J., Wiczniewska М., Krawczyk-Adamus P. Allergy to a-amylase in apprentice bakers: prevalence, incidence, risk factors, and clinical sym p tom s

ЮВІЛЕЇ

Ю.И.Кундиев, И.М.Трахтенберг
Роль академика Л.И. Медведя в развитии гигиены труда в Украине (к 100-летию со дня рожедения)
, RUS, pp. 90-94

Українському НДІ промислової медицини — 50 років, pp. 95-96