You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Використання експозиційної моделі оцінки ризику в обґрунтуванні профілактичних заходів щодо зниження небезпечної дії пестицидів на працюючих

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.02.028

Яструб Т.О.

Використання експозиційної моделі оцінки ризику в обґрунтуванні профілактичних заходів щодо зниження небезпечної дії пестицидів на працюючих

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

В роботі представлено можливість практичного використання експозиційної моделі оцінки ризику в гігієнічних дослідженнях умов праці при застосуванні пестицидів. Проведено розрахунки ступеню ризику інгаляційного та крізьшкірного впливу пестицидів на працюючих. На основі диференційованої оцінки ризику пропонуються про­філактичні заходи, які спрямовано на зниження небезпечної дії пестицидів на здоров'я працюючих залежно від пріоритетних шляхів надходження до організму.

Ключові слова: пестициди, умови праці, оцінка ризику комплексного впливу, профілактичні заходи

Література

  1. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності.- ДСанПіН 8.8.1.002-98. К.. 1998.- С. 4-8.
  2. Лоранский Д.Н.. Гуревич Г.П.. Красильщиков М.И., Цапко В.Г. Меры безопасности при работах с пестицидами и минеральными удобрениями.- М.: Колос. 1975.-224 с.
  3. Кундієв Ю.І.. Кірсенко В.В.. Карпенко В.М. та ін. Алгоритм визначення експозиційної дози при крізьшкірному надходженні пестицидів під час їх застосування//Зб. -Гйгиена труда».- К.. 2002.- С.240-248.
  4. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов.- К.: ВНИИГИНТОКС. 1988,-212 с.
  5. 17.27. ССВТ. Одежда специальная. Классифи­кация. ГОСТ 12.4.015-76.
  6. 17.44. ССТБ. Средства индивидуальной защи­ты. рукавицы специальные. Технические условия. ГОСТ 12.4.010-75.
  7. IPCS. Human Exposure Assessment//Environ- mental Health Criteria 214.- 2000.- 375 p.
  8. Lundehn J., Krebs B. Uniform Principles for Safeguarding the Health of Applicators of plant Protec­tion Products.- Berlin: Kommissionsverlag P.Parey.