You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна oцiнкa умов праці при виплавці легованих марганцем сталей у мартенівських цехах

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.02.020

Гапон В.О., Альохіна Т.М.

Гігієнічна oцiнкa умов праці при виплавці легованих марганцем сталей у мартенівських цехах

Український НДІ промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR

Досліджено основні трудові процеси й гігієнічні умови праці при виплавці легованих марганцем сталей у мартенів­ському цеху металургійного комбінату. Встановлено, шо технологічний процес виплавки легованих марганцем ста­лей у мартенівських цехах характеризується інтенсивним виділенням пилу і забрудненням повітря робочої зони окислами марганцю. Перевищення граничної допустимої концентрації (ГДК) пилу й окислів марганцю має місце в усі періоди технологічного процесу, що є наслідком великої кількості неорганізованих викидів. Найбільш неспри­ятливі умови праці — у сталеварів та їхніх підручних, а також машиністів заливального й розливного крану.

Ключові слова: гігієнічні умови, мартенівські цехи, виплавка сталей, марганець

Література

  1. Бабкин В.О.. Боев В.М.. Петров Б.А.. Немцова Н.В. Сравнительная характеристика основных этапов сталелитейного производства//Піг. и сан,- 1997.- №3.-С. 19-22.
  2. Бабкин В.О.. Петров Б.А. Гигиеническая харак­теристика условий труда при первичной металлур­гической переработке природнолегированных руд//Там же - 1998.- №6.- С. 29-32.
  3. Карнаух М.Г.. Гапон В.О., Волошин 1.Д., УдрісС.В. Еколого-гігієнічні проблеми Кривбасу//Охорона праці - 1996,-№9.-С. 13-16.
  4. Карнаух М.Г.. Гкпон В.О. Сучасний стан та гігіє­нічні проблеми металургійного виробництва//Укр. мед. альманах (Луганськ).- 2000.- Т.З. №4,- С. 82-83.
  5. Методические рекомендации по измерению концентраций аэрозолей преимущественно фибро- генного действия,- М.. 1988,- №4436-87.- 26 с.
  6. Методические указания по определению вред­ных веществ в воздухе.- М. 1984.- С. 80-85.