You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічний моніторинг сучасного видавничо-поліграфічного комплексу

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.02.023

Кузьмінов Б.П.

Гігієнічний моніторинг сучасного видавничо-поліграфічного комплексу

Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено гігієнічний моніторинг сучасного видавничо-поліграфічного комплексу Західного регіону України. На основі оцінки соціально-економічних та технологічних показників поліграфічних підприємств, професіограм ос­новних спеціалістів поліграфічного виробництва і показників, які характеризують матеріали, шо використовують­ся у поліграфії, зроблено висновки про головні зміни, які відбулись у поліграфічній галузі за останнє десятиріччя.

Ключові слова: гігієнічний моніторинг, видавничо-поліграфічний комплекс, соціально-економічні та технологічні показники, професіограми, поліграфічні матеріали

Література

  1. Кравченко О.К.. Ермоленко А.Е. Значение гигне нического мониторинга в выявлении закономерностей развития хронической свинцовой интоксикации на предприятиях аккумуляторной промышленности// Медицина труда и пром. экол.- 1998.-№ 12.-С. 14-18.
  2. Кузьмінов Б.П. Проблеми медицини праці в су­часному поліграфічному виробництві//Гйгиена тру­да,- К.. 2003,- Вип.34,- С. 269-274.
  3. Послання Президента України до Верховної Ра­ди України про внутрішнє 1 зовнішнє становище Ук­раїни у 2003 році.- К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України.- 2004.- 472 с.
  4. Рахманин Ю.А.. Новиков С.М., Русаков Н.В. На­учные проблемы совершенствования социально-ги­гиенического мониторинга//Гйг. и сан.-2004,-№5.- С. 4-5.