You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(5) 2006

Український журнал з проблем медицини праці 1(5) 2006

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Кундієв Ю.І., Лисюк М.О., Нагарна А.М., Романенко Н.В.

Виробничий травматизм в Україні: гігієнічні, соціальні, економічні аспекти UKR, pp. 3-8


Кашуба М.О.

Вплив зварювальних аерозолів на рівень смертності електрозварників (на прикладі працюючих на підприємствах тернопільської та житомирської областей) UKR, pp. 9-17


Кальниш В.В., Єщенко В.І., Красовський В.В., Гладських К.О.

Психофізіологічні особливості військових лікарів різних спеціальностей, RUS, pp. 18-25


Бобко Н.А.

Лобові коливання активності психофізіологічних функцій операторів змінної праці в умовах підвищеної робочої напруги та їх зв'язок з віком і стажем роботи, RUS, pp. 26-32

Вежновець Т.А.

Захворюваність з тимчасовою втратою працезаатності у водіїв спеціального автотранспорту, UKR, pp. 33-39


Соловйов A.I., Назаренко B.I.

Обґрунтування безпечної стажової експозиції інфразвуку у гірників вугільних шахт, RUS, pp. 40-45


Гапон В.О., Альохіна Т.М., Водяная В.В., Литвиненко В.В.

До гігієнічної оцінки технології виплавки та розливу марганцевистої сталі киснево-конверторним способом, RUS, pp. 46-49


Гвозденко А.А., Бєсєда О.Ю.

До проблеми гігієнічної оцінки енергозберігаючих технологій променевого опалення виробничих приміщень, RUS, pp. 50-53


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Мухін В.В., Передерій Г.С.

Удосконалення санітарно-гігієнічного моніторингу впливу на працюючих несприятливих чинників виробничого середовища і трудового процесу, UKR, pp. 54-61


Демецька O.B., Кучерук T.K., Мовчан B.O.

Частки нанодіапазону: можливий внесок у розвиток професійно зумовленої патології, RUS, pp. 62-67

РЕФЕРАТИ

Реферати статей із провідних зарубіжних видань , pp. 68-72

ХРОНІКА

Международная научно-практическая конференция «Безопасное контролированное использование хризотил-асбеста в современной промышленности», RUS, pp. 73-74

ЗАБУТІ ІМЕНА

Академік Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський (трагічна доля вченого), pp. 75-79

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Каплун С.И.
Научно-исследовательская работа в области изучения и борьбы с профвредностями и профзаболеваниями , RUS, pp. 80-83

ЮВІЛЕЇ

К 80-летию со дня рождения Елены Павловны Краснюк RUS, pp. 84

Микола Зіновійович Слінченко (до 80-річчя від дня народження) , pp. 85

Ювілей вченого (до 70-річчя Л.М. Шафрана), pp. 86-87

Пам’яті професора Бейзіла Воргула , pp. 88