You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Виробничий травматизм в Україні: гігієнічні, соціальні, економічні аспекти

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.003

Кундієв Ю.І. 1, Лисюк М.О.2, Нагарна А.М. 1, Романенко Н.В.2

Виробничий травматизм в Україні: гігієнічні, соціальні, економічні аспекти

1 Інститут медицини праці АМН України, м. Київ,

2 Національний науково-дослідний інститут охорони праці, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено аналіз стану виробничого травматизму в Україні за 2000-2004 роки. Встановлено, що його показники мають тенденцію до зниження. Визначено залежність рівня травматизму від валового внутрішнього продукту, обсягу виробництва, використання кадрового потенціалу, рівня безпеки праці, гігієнічних умов праці.

Ключові слова: виробничий травматизм, галузі промисловості, обсяги виробництва, економічні витрати, безпека праці

Література

  1. Кундієв Ю.І., Лисюк М.О., Нагорна А.М., Дегтяренко Г.Є. Стан виробничого травматизму в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення//Охорона здоров’я України,- 2003,- №2 (9).- С. 25-29.
  2. Happy, Healthy, Here//Saf. manag.- 1999.-№12.- P. 33-38, 40.
  3. National Occupational Research Agenda Update//NIOSH.- 1999,-№5,-P. 37.
  4. Звіт про діяльність фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2004 р.//Уряд. кур'єр.- 2005.- №67. (12.04.05.).-С. 1-2.
  5. Варення Г. Людський фактор і травма- тизм//Охорона праці.- 2002.- №5,- С. 25.
  6. Кобець В. Праця механізаторів може бути безпечною//Охорона праці.- 2002.- № 1.- С. 4-6.
  7. Падалко В. Охорона праці на підприємствах Мінпромполітики//Охорона праці.- 2002.- №5,- С. 10.
  8. Пономаренко В. Причини травматизму та його профілактика на підприємствах АПК//Охорона праці.-2002,-№4,-С. 18-21.
  9. Цапко В.Г., Шляховський 0.0., Лобас В.І. Стан травматизму в сільськогосподарському виробницт- ві//Сб. «Гйгиена труда».- 2002,- Вып.ЗЗ.- С. 52-55.