You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Захворюваність з тимчасовою втратою працезаатності у водіїв спеціального автотранспорту

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.033

Вежновець Т.А.

Захворюваність з тимчасовою втратою працезаатності у водіїв спеціального автотранспорту

Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору МВС України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проаналізовано стан захворюваності з тимчасовою втратою працездатності у водіїв спеціального автотранспорту за 1999-2003 роки. Встановлено, що рівень її залежить від віку та стажу професійної діяльності. Значне зростання рівня захворюваності відмічається у водіїв спеціального автотранспорту у віці після 40 років та за професійного стажу більше 20 років.

Особливістю структури захворюваності з тимчасовою втратою працездатності у водіїв спеціального автотранспорту є перебування на другому місці хвороб системи кровообігу. Крім того, виявлено вікові особливості у структурі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

Ключові слова: захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, водії, вік, стаж

Література

 1. Догле Н.В., Юркевич А.Я. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности,- М.: Медицина, 1984,- 183 с.
 2. Вайсман А.И. Гйгиена труда водителей автомобилей,-М.: Медицина, 1988.- 192 с.
 3. Матвиенко Н.Т., Донченко Л.И., Дудник И.Н., Лунин А.Н. Условия труда и заболеваемость водителей большегрузых автомобилей при работе в карьерах / / Сб.»Гйгиена труда»,- К., 1992,- Вып.28,- С. 23-24.
 4. ГЬреликова О.Н. Онкологическая заболеваемость и смертность водителей автомобильного транспорта// Медицина труда и пром. экол.- 1993.- № 5-6.- С. 34-38.
 5. Диодирчук Т.И. Водители грузового автотранспорта: профессиональная деятельность и состояние здоровья //Довкілля та здоров’я,- 1999.-№4(11}.- С. 42-45.
 6. Діодірчук Т.А., Антомонов М.Ю. Темпи старіння та рівні захворюваності водіїв в залежності від стажу роботи та регіону проживання // Сб. «Гйгиена труда»,-К., 2001.- Вып.32.-С. 56-59.
 7. Диодирчук Т.А. Особенности условий труда, факторы риска, пути сохранения здоровья и профессиональной надежности водителей грузовых автомобилей: Дисс.... канд. мед. наук.- К.: Институт медицины труда АНМ Украины, 2003.- 158 с.
 8. Мамчик Н.П., Каменева О.В. Комплексная гигиеническая оценка условий труда водителей // Медицина труда и пром. экол,- 2002.- № 7,- С. 16-18.
 9. Богданова Т.С. Прогнозирование психосоматических заболеваний у водителей оперативного транспорта // Медицина труда и пром. экол,- 1995.- № 4,- С. 29-30.
 10. Акентьев П.В. Влияние экстремальных ситуаций профессиональной деятельности на работоспособность и заболеваемость водителей оперативного транспорта: Автореф.... канд. мед. наук.- М.: Защита, 1999-24 с.
 11. И. Башкирёва А.С. Особенности психической адаптации и распространенность пограничных нервно-психических расстройств у водителей грузового автотранспорта // Медицина труда и пром. экол..- 2003,-№9.-С. 18-24.
 12. Лапач С.Н., Чубенко А.В.. Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel.- К.: Морион, 2000.314с.
 13. Ноткин Е.Л. Об углубленном анализе данных заболеваемости с временной нетрудоспособностью / / Гйг. и сан.- 1979.- № 5.- С. 40-46.
 14. Вежновець Т.А. Особливості психофізіологічного статусу практично здорових водіїв оперативного транспорту та водіїв з хронічною патологією / / Укр. наук,- мед. молодіжний журн,- 2003.- № г.- c. 70-73.
 15. Вежновець Т.А.. Майдиков Ю.Л. Особливості стану психофізіологічних функцій і апарату крообі- гуу водіїв // Сб.»Гйгиенатруда»,-К., 2002,- Вып.ЗЗ.- С. 90-95.