You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 1(29) 2012

Український журнал з проблем медицини праці 1(29) 2012

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Демецька О. В., Леоненко О. Б., Ткаченко Т. Ю., Супрун В. І.

Динаміка концентрації ультрадисперсних частинок при ручному зварюванні електродами, UKR, pp. 3-7

Салюков А. О., Варивончик Д. В.

Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки, спричиненої природним ультрафіолетовим випромінюванням, UKR, pp. 8-20

Мошковський В. Є., Демецька О. В., Сальнікова Н. А., Кашанський С. В.

До проблеми нормування хризотил-азбесту в повітрі робочої зони, UKR, pp. 21-25

Чернюк В. І., Назаренко В. І., Апихтін К. О., Чуй Т. С., Кудієвський Я. В.

Фізіолого-гігієнічна оцінка фізичних факторів і напруженості праці авіадиспетчерів та інженерного персоналу з забезпечення управління цивільним повітряним рухом в Україні, RUS, pp. 26-33

Лисенко О. М.

Проблема підвищення екстремальної фізичної працездатності спортсменів при застосуванні дозволених позатренувальних засобів, RUS, pp. 34-42

Вороніна В. М., Баглєй Є. А.

Обгрунтування гігієнічних нормативів трансфлутрину в повітрі, RUS, pp. 43-47

Цапко В. Г., Стеренбоген М. Ю., Чудновець А. Я., Папач В. В., Курченко І. М., Харкевич О. С., Наконечна Л. Т., Юр'єва О. М.

Мікроскопічні гриби як потенційний ризик для робітників виробництва біопалива, UKR, pp. 48-54

Кальниш В. В., Пишнов Г. Ю.

Єдність змін функціонального стану організму працівників при розвитку стомлення: повідомлення 3. Біоритмологічні аспекти, RUS, pp. 55-66

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Шелудько О. Л., Шевченко З. К.

Правове регулювання суспільних відносин у сфері охорони здоров'я працюючого населення (профпатологічної служби) та шляхи його удосконалення, UKR, pp. 67-80

Колодяжна О. І., Нагорна А. М., Соколова М. П.

Основні принципи і методологічні засади визначення економічних втрат від професійної захворюваності працюючого населення України, UKR, pp. 81-85

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 86-88