You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Основні принципи і методологічні засади визначення економічних втрат від професійної захворюваності працюючого населення України

1(29) 2012

DOI xxxxxxxx

Колодяжна О. І.1, Нагорна А. М.2, Соколова М. П.2

Основні принципи і методологічні засади визначення економічних втрат від професійної захворюваності працюючого населення України

Національна академія статистики, обліку та аудиту
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

У статті представлені методологічні засади визначення економічних втрат від загального рівня професійної захворюваності серед працюючого населення України за 2010 рік. Проведені попередні розрахунки економічних втрат від професійної патології працюючих для підприємств, Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України та Пенсійного фонду; системи охорони здоров’я, які сягають понад 4094,4 млн грн. При розрахунках не були враховані такі показники, як кількість втрачених років життя, якість життя, недоотримання розміру ВВП, що передбачається зробити на наступних етапах дослідження.

Ключові слова: професійна захворюваність, економічні втрати, підприємства, фонди, охорона здоров’я, методологічні засади

Література

  1. Кундиев Ю. И. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ / Кундиев Ю. И., Нагорная А. М.- К.: Авиценна, 2007.- 396 с.
  2. Кундієв Ю. І. Професійна захворюваність в Україні у динаміці довгострокового спостереження / Кундієв Ю. І., Нагорна А. М. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2005.- № 1.- С. 3-11.
  3. За безопасность труда [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ilo.org/public/russian/ region/eurpro/moscow/areas/safety/docs/safework_ fact_sheetrus1_1.pdf
  4. Тезисы доклада замминистра Александра Сафонова на конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.minzdravsoc.ru/labour/ safety/49
  5. Кацнельсон В. А. Анализ экономических последствий влияния неблагоприятных условий труда и промышленных загрязнений окружающей среды на здоровье человека и экономической эффективности профилактических мероприятий / В. А. Кацнельсон, Г. А. Бушуева, В. В. Ткачев, Е. В. Ползик.- М., 1988.- 43 с.
  6. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ - Назва з титул. екрана.
  7. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.social.org.ua/ - Назва з титул. екрана.