You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Обгрунтування гігієнічних нормативів трансфлутрину в повітрі

1(29) 2012

DOI xxxxxxxx

Вороніна В. М., Баглєй Є. А.

Обгрунтування гігієнічних нормативів трансфлутрину в повітрі

Інститут екогігієни і токсикології імені Л. І. Медведя, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS 

 

Трансфлутрин за своєю хімічною структурою відноситься до синтетичних пиретроїдів. Встановлені параметри токсичності інсектициду при надходженні в організм лабораторних тварин через дихальні шляхи, шлунково- кишковий канал, шкіряні покрови, NOEL за інгаляційної і пероральної дії в умовах підгострого і субхронічно- го експерименту, NOEL при вивченні хронічної токсичності, NOEL при дослідженні віддалених ефектів. Враховуючи його ступінь небезпечності, ризику розвитку патології загального генеза при дії речовини, встановлений поріг (10 ррт) по канцерогенному ефекту. Рекомендовані величини ОБРВ трансфлутрину в повітрі робочої зони — 0,4 мг/м3, атмосферному повітрі — 0,01 мг/м3.

Ключові слова: інсектицид, трансфлутрин, синтетичні пиретроїди, гігієнічний норматив, повітря робочої зони, атмосферне повітря

Література

 1. Сажок Р. А. Захворюваність на інфекційні хвороби та зв'язок її з забрудненням навколишнього середовища/ Сажок Р. А. // Пріоритетні проблеми гігієнічної науки, медичної екології та охорони здоров'я Ч. 1.- К.: МОЗ України, 1995.- С. 120-121.
 2. Проданчук М. Г. Вимоги щодо токсикологічних досліджень потенційної небезпеки пестицидів на сучасному етапі / Проданчук М. Г., Жмінько П. Г. // Актуальні проблеми токсикології. Безпека життєдіяльності людини. VIII міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей. 4-9 червня 2007 р.- Київ,1997.- С. 23-24
 3. Transfluthrin (769). The e-Pesticide Manual (Twelfth Edition) Version 2.1 // The British Crop Protection Council.
 4. Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. Niosh.USA/1987.- T 5, № 803605.
 5. IPCS. International Programme on Chemical Safety. Summary of toxicological evaluations performed by the joint FAO/WHO meeting on pesticide residues [JMPR]/ Geneva. -1993.- 120 p.
 6. Transfluthrin (165). Use as a public insecticide // Advisory committee on pesticides. PSD.- 1997.
 7. Rodent Bladder Carcinigenesis Working Group. Urinary bladder carcinogenesis: implications for risk assessment // Fd/Chem/Noxicol.- 1995.- V. 33.- P 797-802.
 8. The effects of oral treatment with transfluthrin on the urothelium of rats and its metabolite, tetrafluorobenzoic acid on urothelial cells in vitro / Yokohira M., Arnold L. L., Lautraite S. [et al.] // Food Chem Toxicol.- 2011.- V. 49, № 6.- P. 1215-1223.
 9. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності. ДСаНПіН 8.8.7.1.002.- Київ, 1998.- 30 с.
 10. Онищенко Г. Г. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду / Онищенко Г. Г., Новиков С. М., Рахманин Ю. А..- М., 2002.- 408 с.
 11. Методические указания по установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны. № 4000-85: Утв. 15.09.85/МЗ СССР.- К.,1985.- 22 с.
 12. Методические указания по установлению расчетных нормативов в воде хозяйственно-питьевого назначения, воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест с использованием ЭВМ: Утв.01.07.87/МЗ СССР,- К., 1987.- 14 с.
 13. Методичні вказівки. Обґрунтуванняорієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МВ 2.2.6- К., 2004.- 33 с.