You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

До проблеми нормування хризотил-азбесту в повітрі робочої зони

1(29) 2012

DOI xxxxxxxx

Мошковський В. Є.1, Демецька О. В.1, Сальнікова Н. А.1, Кашанський С. В.2

До проблеми нормування хризотил-азбесту в повітрі робочої зони

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

ФБУН «Єкатеринбурзький медичний науковий центр профілактики та охорони здоров'я робітників промпідприємств», м. Єкатеринбург, Російська Федерація

Повна стаття (PDF), UKR 

 

На сьогодні в Україні за основу оцінки запиленості робочих місць на підприємствах, де використовують хризотил- азбест, прийнято ваговий метод (у залежності від вмісту азбесту, ГДК від 2 мг/м3 до 10 мг/м3), тоді як у країнах Європейського Союзу контроль здійснюють на підставі підрахунку кількості волокон азбесту.Як гігієнічний норматив для хризотил-азбесту в повітрі робочої зони запропоновано ГДК 0,6 в/мл.

Ключові слова: хризотил-азбест, нормування, повітря робочої зони

Література

 1. ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
 2. ДСП-201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами).»
 3. Ковалевский Е. В. Нормативно-методическое обеспечение безопасного контролируемого использования хризотил-асбеста в России / Е. В. Ковалевский, С. В. Кашанский // Медицина труда и промышленная экология.- 201.- № 5.- С. 44-48.
 4. Ковалевский Е. В. Современные подходы к нормированию асбестсодержащих пылей / Е. В. Ковалевский, С. В. Кашанский // Медицина труда и промышленная экология.- 2008.- № 3.- С. 9-15.
 5. Кундиев Ю. И. Гигиеническая характеристика условий труда рабочих основных профессий в азбестоцементом производстве Украины / Ю. И. Кундиев, В. И. Чернюк, А. Н. Каракашян [и др.] // Медицина труда и промышленная экология.- 2008.- № 3.- С. 21-27.
 6. Обґрунтування гігієнічних нормативів шкідливих хімічних речовин у різних середовищах на основі системного підходу. Методичні вказівки МВ 1.1.5.-8802: Видання офіційне (затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України 12.04.2002 р., № 14).- К., 2002.- 40 с.
 7. Чернюк В. И. Возможно ли безопасное использование хризотилового асбеста? Опыт Украины / В. И. Чернюк, Т. К. Кучерук, И. П. [и др.].- Киев, Украина.- 2008.- 36 с.
 8. Bernstein D. M. The biopersistence of Canadian chrysotile asbestos following inhalation: Final results through 1 year after cessation of exposure / D. M. Bernstein, R. Roger, P. Smith // Inhal. Toxicol.- 2005.- V.17, № 1.- P. 1 - 14.
 9. Hessel P. A. Asbestos, asbestosis, and lung cancer: a critical assessment of the epidemiological evidence / P. A. Hessel, J. F. Gamble, J. C. McDonald // Thorax.- 2005.- V. 60.- P. 433 - 436.
 10. Ross M. History of asbestos discovery and asbestos- related disease in context with the occurrence of asbestos within ophiolite complexes / M. Ross, R. P. Nolan // Geol. Soc. Amer.: Special paper 173.- 2003.- P. 447-470.
 11. Virta R. L. Asbestos: Geology, mineralogy, mining, and uses // US Geological Survey Circular; 1255-KK, 2002.- 28 p.
 12. http://www.atsdrcdc.gov/asbestos/more_about_ asbestos/what_is_asbestos/
 13. http://www.who.int/occupational_health/ topics/asbestos_documents/en/index.html