You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Динаміка концентрації ультрадисперсних частинок при ручному зварюванні електродами

1(29) 2012

DOI xxxxxxxx

Демецька О. В.1, Леоненко О. Б.1, Ткаченко Т. Ю.1, Супрун В. І.2

Динаміка концентрації ультрадисперсних частинок при ручному зварюванні електродами

1 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

2 Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Проведено дослідження концентрації ультрадисперсних частинок на робочому місці зварника. Підтверджено, що під час зварювання утворюються та потрапляють у повітря робочої зони ультрадисперсні частинки діаметром від 1 до 100 нм. Показано, що концентрація ультрадисперсних частинок залежить від складу та діаметра зварювального електрода, а також відстані від зони укриття. Обґрунтовано доцільність проведення подальших досліджень щодо регламентації ультрадисперсних частинок, які утворюються при різних видах зварювання.

Ключові слова: ультрадисперсні частинки, зварювальні електроди, зварювальні аерозолі

Література

  1. Горбань Л. Н. О связи канцерогенной активности никельсодержащих сварочных аэрозолей с наличием в их составе соединений меди и марганца / Л. Н. Горбань, Н. Л. Новиченко, А. В. Рязанов, В. М. Чередниченко // Гигиена труда и профзаболевания.- 1989.- № 8.- С. 27-31.
  2. Горбань Л. Н. Материалы по обоснованию ПДК в воздухе рабочей зоны сварочного аэрозоля, содержащего марганец, хром и никель / Л. Н. Горбань, В. А. При- липко, В. М. Чередниченко, В. И. Киреев // Гигиена труда и проф. заболевания.- 1985.- № 5.- С. 26-29.
  3. Демецкая А. В. Возможная роль наночастиц твердой составляющей сварочных аэрозолей в развитии профессионально обусловленной патологии / А. В. Демецкая, Т К. Кучерук, Н. А. Сальникова // Актуальні проблеми гігієни праці, професійної патології і медичної екології Донбасу,- Збірник статей.- 2005.- С. 193-196.
  4. Кучерук Т. К. Підходи до оцінки вмісту частинок нанодіапазону в повітрі робочої зони / Т. К. Кучерук, В. Ф. Демченко, І. М. Андрусішина [та ін.] // Укр. журн. з пробл. медицини праці - 2010.- № 1(21).- С. 36-42.
  5. Мацко Н. В. Фактори професійного ризику та особливості формування в перебігу ішемічної хвороби серця у зварювальників сталей.- Дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук.- Львів, 2000.- С. 14-94.
  6. Dasch J. Physical and chemical characterization of airborne particles from welding operations in automotive plants / J. Dasch, J. D'Arcy // J. Occup. Environ. Hyg.- 2008.- V. 5, № 7.- P. 444-454.
  7. Hovde C. A. Effects of voltage and wire feed speed on weld fume characteristics / C. A. Hovde, P. C. Raynor // J. Occup. Environ. Hyg.- 2007.- V. 4, № 12.- P. 903-912.
  8. Schulte P. Occupational risk management of engineered nanoparticles / P Schulte, C. Geraci, R. Zumwalde // J. Occup. Environ. Hyg.- 2008.- V.5, № 239-249.
  9. http://www.dguv.de/ifa/en/fac/nanopartikel/ beurteilungsmassstaebe/index.jsp