You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(75) 2023, том.19, №2, 2023

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. Заснований у квітні 2005 р.

https://doi.org/10.33573/ujoh2023.02

У НОМЕРІ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ 


Кальниш В.В., Трінька І.С., Пашковський С.М., Богуш Г.Л., Коваль Н.В., Пашковська О.В.

Вікові особливості формування втоми у військових вертолітників, 87–97, УКР


Бардов Г.П.

Прогнозування виникнення гострих токсичних ефектів при шкірному та інгаляційному впливі фунгіцидів різних класів на працівників агропромисловогосектору, 98–106, УКР


Борисенко А.А., Кондратюк М.В., Антоненко А.М., Шпак Б.І., Омельчук С.Т.

Гігієнічне обґрунтування моделі розрахунку показників безпечного внесення пестицидів за допомогою безпілотних літальних апаратів, 107–113, УКР


Патика Т.І., Демецька О.В., Белюга О.Г., Мовчан В.О., Баля А.Г.

Оцінка внеску допованості титановмісних наноматеріалів з використанням тест-системи Secale cereale L. для скринінгових досліджень потенційної небезпеки, 114–121, УКР


Коваленко В.Ф., Донцова Д.О., Пригунова В.В.

Прогнозування ризику комбінованого впливу трьохкомпонентного гербіциду Трайдент, ВГ напрацюючих, 122–132, УКР


Діденко М.М., Мельник Н.А., Патика Т.І., Зінченко В.М.

Морфофункціональні прояви ефектів гострої дії наночастинок сульфіду свинцю (PbS) при різних способах їх уведення в організм лабораторнихтварин (щурів), 133-139, УКР


ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ


Туркіна В.А., Альохіна Т.А.

Метод перехресного зчитування як підґрунтя групового нормування шкідливих сполук у повітрі робочої зони (на прикладі гомологів ряду С8–С10 діалкілдиметиламоніюхлоридів), 140–150, УКР


Leonov Yu. I., Vergolyas M. R., Nazarenko V. I., Myshchenko I.

Ways of improving the method of using UV radiation for disinfecting drinking water (literature review), 151-160, АНГЛ


ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО


Пам’яті Валентини Іллівни Матюшиної, 161, УКР