You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(33) 2012

Український журнал з проблем медицини праці 4(33) 2012

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Нагорна А. М., Варивончик Д. В., Кальченко А. М., Соколова М. П., Ременник О. І., Штанько В. Л.

Оцінка професійних ризиків віл-інфікування працівників лікувально-профілактичних закладів хірургічного та фтизіатричного профілів , UKR, pp. 3-10

Павленко О. І.

Оцінка загальної захворюваності працівників основних цехів металургійного виробництва , UKR, pp. 11-23


Гоженко А. І., Горша О. В., Горша В. І., Щуліпенко Л. І.

Патогенетичне обґрунтування принципів та методів діагностики та медичної корекції дизрегуляторних станів у операторів транспорту , UKR, pp. 24-28


Демченко В. Ф., Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г., Лубянова І. П., Єрмакова О. В.

Особливості застосування неінвазивних біологічних середовищ у біомоніторингу експозиції важкими металами на виробництві , UKR, pp. 29-35


Зазуляк Т. С.

Імунотоксична дія формальдегіду при інгаляційному затруєнні морських свинок , UKR, pp. 36-39


Козицька Т. В.

Ультраструктурні порушення в корі головного мозку новонароджених мишей за умов пренатального введення наночастинок CdS та солі CdCl2 , UKR, pp. 40-47


Шафран Л. М., Псядло Е. М., Чумаєва Ю. В., Огуленко О. П., Стадник О. Л.

Шляхи підвищення надійності психофізіологічного професійного добору операторів Запорізької АЕС , RUS, pp. 48-55


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Варивончик Д. В.

Епідеміологія злоякісної мезотеліоми в Україні (2001-2011 рр.) , RUS, pp. 56-69

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 70-73

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Ю. И. Кундиев

ИНСТИТУТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭПОХ, pp. 74-89

ЮВІЛЕЇ

АКАДЕМІКУ Ю. І. КУНДІЄВУ – 85 РОКІВ, pp. 90-92