You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка професійних ризиків віл-інфікування працівників лікувально-профілактичних закладів хірургічного та фтизіатричного профілів

4(33) 2012

DOI xxxxxxxx

Нагорна А. М.1, Варивончик Д. В.1, Кальченко А. М.1, Соколова М. П.1, Ременник О. І.2, Штанько В. Л.3

Оцінка професійних ризиків віл-інфікування працівників лікувально-профілактичних закладів хірургічного та фтизіатричного профілів

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
Головне управління охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації
Київський міський центральний протитуберкульозний диспансер

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Визначено, що в понад 30 % працівників лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) хірургічного та фтизіатричного профілю спостерігаються надвисокі ризики професійного інфікування ВІЛ на робочому місці. У працівників ЛПЗ хірургічного профілю такі ризики формуються високою частотою виробничих аварій із високим ризиком інфікування ВІЛ, а серед працівників фтизіатричного профілю — значною ймовірністю інфікування ВІЛ внаслідок високої частоти захворювання хворих на туберкульоз ВІЛ/СНІДом (13,6 % від усіх хворих на ТБ). У ЛПЗ наявні недоліки щодо реалізації заходів профілактики внаслідок відсутності достатньої кількості засобів індивідуального захисту працівників, низької доступності працівників до якісної медичної допомоги в разі виникнення виробничої аварії із високою ймовірністю інфікування ВІЛ. Визначена необхідність реалізації групових та індивідуальних заходів профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці.

Ключові слова: ВІЛ/СНІД, медичні працівники, професійний ризик, профілактика

Література

  1. ВІЛ-інфекція в Україні: Інформаційний бюлетень.- 2011.- № 37.- 90 с.
  2. Стан та удосконалення системи профілактики інфікування вірусом імунодефіциту людини серед працюючих в закладах охорони здоров'я України / Ю. І. Кундієв, Д. В. Варивончик, А. М. Нагорна [та ін.] // Український журнал з проблем медицини праці.- 2009.- № 4.- С. 3-15.
  3. HIV/AIDS prevention at workplace in the health system of Ukraine - Zapobieganie zakazeniom HIV/ AIDS w miejscach pracy ukrainskiej sluzby zdrowia / Yu. I. Kundiev, D. V. Varyvonchyk, A. M. Nahorna [et al.] // Journal of ecology and health.- 2011.- № 1.- P. 38-45.
  4. Штанько В. Л. Умови праці в протитуберкульозних закладах України як фактор ризику захворювання на професійний туберкульоз (національне дослідження - 2011 рік) / В. Л. Штанько, Д. В. Варивончик // Український журнал з проблем медицини праці.- 2012.- № 2.- С. 24-30.