You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 3(36) 2013

Український журнал з проблем медицини праці 3(36) 2013

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Ковальчук Т. А., Дворніченко Г. Б., Яшенко А. Б., Жалдаченко В. П., Базовкін П. С., Яшенко Д. А.

Оцінка рівнів загальної вібрації на підприємствах, зайнятих видобутком корисних копалин відкритим способом , UKR, pp. 3-8

Москаленко В. Ф., Пельо І. М., Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Сасінович Л. М.

Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні бакових сумішей пестицидів у овочівництві , UKR, pp. 9-24

Яворовський О. П., Шевцова В. М., Сова С. Г.

Характеристика важкості та напруженості праці при виконанні складально-клепальних робіт на авіаційних підприємствах , UKR, pp. 25-33

Колодяжна О. І., Нагорна А. М.

Методологічні засади визначення економічних втрат від професійної захворюваності населення України , ENG, pp. 34-41

Яструб Т. О., Кірсенко В. В., Вакал С. В., Коршун М. М.

Проблема важких металів при виробництві і використанні фосфоровмісних мінеральних добрив (на прикладі кадмію, свинцю, арсену) , UKR, pp. 42-49

Кальченко А. М., Варивончик Д. В.

Роль гігієнічних умов праці у формуванні ризику професійного інфікування віл медичних працівників , UKR, pp. 50-56

Шафран Л. М., Чумаєва Ю. В., Огуленко О. П., Стадник О. Л.

Психофізіологічні особливості структури професійно важливих якостей операторів АЕС , RUS, pp. 57-65

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Варивончик Д. В., Шевченко В. І.

Канцерогенна небезпека та онкологічна захворюваність працівників галузі охорони здоров'я , UKR, pp. 66-77

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ, pp. 78-80

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Ю.И. Кундиев

ИНСТИТУТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭПОХ, pp. 81-91