You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні бакових сумішей пестицидів у овочівництві

3(36) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.03.009

Москаленко В. Ф., Пельо І. М., Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Сасінович Л. М.

Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні бакових сумішей пестицидів у овочівництві

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Мета дослідження. Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні 15 бакових сумішей пестицидів у овочівництві.

Методи дослідження. Натурний експеримент з гігієнічної оцінки умов праці проводили в різних клімато-географічних регіонах України за допомогою штангового, вентилятора і ранцевого обприскування в умовах агропромислових комплексів (АПК) і особистих підсобних господарств (ОПГ); хіміко-аналітічні методи визначення пестицидів у повітрі та змивах зі шкіри й аплікаторів, закріплених на спецодязі; математичні методи.

Результати. Встановлено, що застосування бакових сумішей пестицидів не супроводжується забрудненням повітря робочої зони вище установлених гігієнічних нормативів. Змиви з незахищеної шкіри, а також з середнього і нижнього шарів аплікатора (що екстраполюється на шкіру) діючих речовин пестицидів не містили. Ризик комплексного (при надходженні через органи дихання і шкіру) впливу на працюючих не перевищував допустимого.

Висновки. Одержані результати дозволяють зробити висновок, що при застосуванні досліджуваних сумішей пестицидів в умовах АПК і ОПГ різними методами з найвищими можливими нормами витрати умови праці відповідали гігієнічним вимогам, які пред'явлені до робіт з пестицидами. Результати гігієнічного вивчення лімітуючих компонентів 15 бакових сумішей в порівняльному аспекті з іншими складовими підтвердили обгрунтованість їх вибору.

Ключові слова: овочівництво, бакові суміші пестицидів, повітря робочої зони, умови праці, професійний ризик

Література

  1. Moskalenko, V. F., Pelyo, I. M., Omelchuk, S. T, Bardov, V. G. & Sasinovich, L. M. 2013, «Scientific substantiation ofmethodic approaches to implementation of sanitary supervision in the application of pesticide mixtures in olericulture», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 2, pp. 33-37 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.033
  2. Methodological guidance on hygienic assessment of new pesticides. 1988, Methodical instructions No 4263-87, [App. 13.03.87], Ministry of Health of the USSR, Off. issue, Kiev, 210 p. (in Russian).
  3. Kundiyev, Y. I., Kirsenko, V. V., Yastrub, T. O. et al. 2003, «Hygienic assessment of work conditions in application of pesticides with modern technologies, Gigiyena truda, Vol. 1, no. 34, p. 97 (in Ukrainian).
  4. Study, assessment and risk reduction in inhalation and percutaneous effect of pesticides on persons, which work with or may be exposed during or after the chemical control ofplants and other subjects. 2009, Methodological recommendations: 8.8.1.4-162-2009, [App. 13.05.2009], Ministry of Health of Ukraine, Offic. issue, Kyiv, 28 p. (in Ukrainian).
  5. Methodological recommendations on studying and hygienic assessment of work conditions in pesticide application. 1995, Methodical recommendations No 01-19/140-17, Moscow, 11 p. (in Russian).
  6. State sanitary rules «Transport, storage and use of pesticides in the national economy» No 8.8.1.2001-98.1998, [electronic variant], Regulation and directive documents of Ministry of Health of Ukraine, www.mozdocs.kiev.ua/view.php.phdid=4151 (in Ukrainian).
  7. Standard 12.1.005-88, 1998, «General sanitary and hygienic requirements to the air of the working zone», Moscow, 75 p. (in Russian).
  8. Assessment of skin exposure to harmful chemicals and substantiation of maximum allowable levels for skin contamination, 1980, Methodical instructions No 2102-79, [App. 01.11.1979], Ministry of Health of the USSR, Offic. issue, Moscow, 23 p. (in Russian).
  9. Kirsenko, V. V., Yastrub, T. A., Karpenko, V. N. et al. 2002 «Risk assessment of unfavourable effect of pesticides on workers when applied in conditions of «zero» values of exposure levels», Environment and Health, no. 2 (21), pp. 58-61 (in Ukrainian).