You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Методологічні засади визначення економічних втрат від професійної захворюваності населення України

3(36) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.03.034

Колодяжна О. І.1, Нагорна А. М.2

Методологічні засади визначення економічних втрат від професійної захворюваності населення України

1 Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ
2 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

У статті наведено розрахунки економічних втрат суспільства від професійних захворювань підприємствами, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, системи охоронии здоров’я, а також втрат за методом DALY — через передчасну смерть та неякісне життя. Наведено коефіцієнти тяжкості захворювань, рекомендовані до використання експертами Світового банку. Визначено роки, втрачені через передчасну смерть у хворих на професійне захворювання, працюючих в окремих видах економічної діяльності. Мета дослідження. Розробити метод визначення одного з компонентів непрямих втрат суспільства, тобто втрачених років здорового життя, у результаті професійних захворювань. Використано методичні розробки, скореговані та адаптовані до сучасних соціальних та економічних умов.Методи дослідження. Перелік основних статей втрат від професійної патології складається з:1) витрат підприємств (Ve);2) витрат Фонду соціального страхування та Пенсійного фонду(Ур); 3) витрат бюджету системи охорони здоров’я(Уь). Витрати підприємств від професійних захворювань формуються з таких компонентів: 1) витрати на перекваліфікацію постраждалих працівників у випадку втрати ними загальної або професійної працездатності та витрати на навчання нових працівників, прийнятих на місце потерпілих (Ek); 2) збитки від недоотриманої продукції в період заміни хворого працівника працівником того самого рівня кваліфікації (Ek).Результати. Проведений розрахунок дозволяє зробити висновок, що втрати від професійної патології підприємств, Фонду соціального страхування, Пенсійного форду та бюджету системи охорони здоров’я становили 4094,4 млн грн, або 0,37 % вартості ВВП у 2010 році. За даними Центру медичної статистики МОЗ України в 2010 році чисельність померлих від професійних захворювань зі встановленим причинно-наслідковим зв’язком хвороби з їх професійною діяльністю становила 313 осіб. Левова частка померлих — це працівники з підземного добування вугілля, у переважної більшості з яких в анамнезі є різноманітні хронічні хвороби органів дихання та пневмоконіози, викликані хімічними речовинами, газами, органічним та неорганічним пилом. Вік померлих коливався від 38 років у галузі добування уранових і торієвих руд до 84 років у галузі добування кам’яного вугілля. Серед померлих тільки 15 % дожили до віку середньої очікуваної тривалості життя в Україні і лише 2 % — до віку, визначеного міжнародним стандартом. Висновки. 1. Проведений розрахунок дозволяє зробити висновок, що втрати від професійної патології підприємств, Фонду соціального страхування, Пенсійного форду та бюджету системи охорони здоров’я становили 4094,4 млн грн, або 0,37 % вартості ВВП у 2010 році. 2. Нині DALY вважається єдиним універсальним вимірником тягаря хвороб, використання якого дозволяє: а) оцінити медико-соціальні втрати суспільства не лише в результаті захворюваності, інвалідності, або через передчасну смерть, а й у разі будь-якої комбінації цих причин; б) розрахувати прямі та непрямі економічні втрати від будь-якого типу причин та їхніх комбінацій; в) обґрунтувати рекомендації щодо визначення стратегічних пріоритетів національних систем охорони здоров’я.На даний час в Україні DALY має обмежене використання через відсутність адаптованої методики його оцінювання.

Ключові слова: професійна захворюваність, втрачені роки здорового життя, метод DALY

Література

 1. Kundiev, Y. I. Nahorna, A. M. 2007, Occupational health in Ukraine. An epidemiological analysis. Kiev: Avicenna (in Russian).
 2. Bilyk, I. O. Disability. Available from: http://www.minjust.gov.ua/0/23359
 3. Kundiyev, Y. I., Nahorna, A. M. 2005, «Occupational morbidity in Ukraine in a long-term survey », Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 1, pp. 3-11. (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.003
 4. For the work safety. Available from: http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/areas/safety/docs/safework_fact_sheetrus1_1.pdf
 5. Katsnelson, V. A., Bushuyeva, G. A., Tkachev, V. V., Polzik, E. V. 1988, Analysis of economic consequences of the effect of unfavorable work conditions and industrial pollution of the environment on the human health, and economic efficiency of preventive measures. Moscow, p. 43 (in Russian).
 6. Kolodyazhna, O. I., Nahorna, A. M., Sokolova, M. P. 2012, «Main principles and methodological bases in determination of economic losses from occupational morbidity of the working population of Ukraine », Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 29 (1), pp. 81-85 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2012.01.081
 7. Fox-Rushby, J. A., Yanson, K. 2001, Calculating and presenting disability adjusted life years (DALYs) in cost-effectiveness analysis. Health Policy Plan. WHO, Geneva. https://doi.org/10.1093/heapol/16.3.326
 8. Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva, WHO;2009.
 9. Haagsma, J. A., Polinder, S., Lyons, R. A., Lund, J., Ditsuwan, V., Prinsloo, M., Veerman, J. L., van Beeck, E. F. 2012, Improved and standardized method for assessing years lived with disability after injury. Bulletin of the World Health Organization. https://doi.org/10.2471/BLT.11.095109
 10. Murray, C. J. 1994, Quantifying the burden of disease; the technical basis for disability-adjusted life years. World Health Organization Bulletin OMS.
 11. Nuria Homedes. 1995, The Disability Adjusted Life Year (DALY) Definition, Measurement And Potential Use, Available from: http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/hddflash/workp/wp_00068.html.
 12. Titarenko, L. V. Modern approaches to the procedure of integral assessment of health indices for railway transport tuberculosis workers. Available from: http://vestnik.mednet.ru/content/view/290/30/lang,ru/.
 13. Occupational risk. Theory and practice of assessment. 2011, Monograph /Eds. A. G. Hkrupachev, A. A. Khadartsev. Tula: Edition of Tula State University, 330 p. (in Russian).
 14. Rostovtsev, V. N., Lomat, L. N., Ryabkov, O. I., Marchenkova, I. B., Kuzmenko, B. E. 2008, The procedure of the combined assessment of losses of health due to morbidity and mortality. Minsk, 28 p. (in Russian).