You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Характеристика важкості та напруженості праці при виконанні складально-клепальних робіт на авіаційних підприємствах

3(36) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.03.025

Яворовський О. П., Шевцова В. М., Сова С. Г.

Характеристика важкості та напруженості праці при виконанні складально-клепальних робіт на авіаційних підприємствах

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Мета дослідження. Підвищення ефективності профілактики впливу шкідливих факторів трудового процесу на складальників-клепальників та слюсарів-складальників авіаційних підприємств на основі поглибленого дослідження психофізіологічних особливостей праці на робочих місцях працівників цих професій та подальшого комплексного застосування результатів у системі профілактичних заходів.

Методи дослідження. Тематичні дослідження проведені на підприємстві з будівництва літаків — Державне підприємство «Антонов» та на підприємстві з ремонту літальних апаратів — Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації». Вивчення показників фізичного та нервово-емоційного навантаження на робочих місцях складальників-клепальників та слюсарів-складальників проведено згідно з вимогами чинної нормативно-методичної документації МОЗ України, оцінка важкості та напруженості праці — відповідно до критеріїв ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Результати. Встановлено, що важкість трудового процесу в цих професіях за сумою показників (фізичне статичне навантаження, перебування в незручній або вимушеній робочій позі) та напруженість праці за показниками, які мають найвищий ступінь (тривалість зосередженого спостереження; ризик для власного життя у зв’язку з роботою на висоті), відповідають класу 3.2 (важка, напружена праця 2 ступеня).

Висновки. Важкість і напруженість трудового процесу є одними із провідних шкідливих виробничих факторів на робочих місцях складальників-клепальників і слюсарів-складальників авіапідприємств.

Рекомендації. Для покращення умов праці та збереження здоров'я складальників-клепальників та слюсарів-складальників авіаційних підприємств запропоновано удосконалити технологію та покращити організацію праці при виконанні складально-клепальних робіт.

Ключові слова: важкість та напруженість праці, складальники-клепальники, слюсарі-збиральники, провідні шкідливі фактори, профілактика

Література

 1. Kundiev, Y. I., Chernyuk, V. I., Shevtsova, V. M. 2005, «Work strain as an occupational health stress and risk factor», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 3-4, pp. 90-98 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2005.03.090
 2. Kalnysh, V. V. 2009, «Actual approaches to analysis of the reliability of operator's activity», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 4, pp.75-87 (in Russian). https://doi.org/10.33573/ujoh2009.04.075
 3. McCluskey, S., Burton, A. K., Main, C. J. 2006, «The implementation of occupational health guidelines principles for reducing sickness absence due to musculoskeletal disorders for», Occupation Medicine, Vol. 56, no. 4, pp. 237-242. https://doi.org/10.1093/occmed/kql003
 4. Giersiepen, K., Spallek, M. 2011, «Carpal tunnel syndrome as an occupational disease», Dtsch Arztebl Int., Vol. 108, no.14, pp. 238-242. https://doi.org/10.3238/arztebl.2011.0238
 5. State sanitary regulations 3.3.6.037-99. Sanitary norms of industrial noise, ultrasound and infrasound (in Ukrainian).
 6. State sanitary regulations 3.3.6.039-99. State Sanitary norms of general and local vibration (in Ukrainian).
 7. Grechkovskaya, N. V., Parpaley, I. A. 1997, «Effect of work conditions on morbidity of workers of vibro-and noise dangerous professions of aircraft enterprises», Likarska Sprava/Vrachebnoe Delo, no. 5, pp. 20-23 (in Russian).
 8. Yavorovsky, O. P., Vertelenko, M. V., Shidlovska, T. V. 2008. «Hygienic estimation of noise at workplaces and characteristics of initial disorders of the auditory analyzer in aeronautical industry workers engaged in noisy work», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 3, pp. 63-70 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.063
 9. Krylova, I. V., Ivanova, D. S. 2008, «Occupation factors and their effect on worker's health in machine industry», Modern problems of hygiene and epidemiology and the ways of their decision, Scientific works of F.F. Erisman's FSCH (Voronezh), Issue 20, pp. 147-148 (in Russian).
 10. Kundiev, Y. I., Nahorna, A. M. 2007, Occupational health in Ukraine. An epidemiological analysis. Kiev: Avicena, 396 p. (in Russian).
 11. Kononova, I. G. 2009, «Actual problems of sanitary and epidemiological supervision at machine-building enterprises», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 4, pp. 32-37 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2009.04.032
 12. Boyarskiy, M. P., Borovik, I. G., Shestakov, V. G. et al. 2012, «The state of occupational morbidity at enterprises of machine industry». Hygienic science and practice: modern realities: Materials of the XV congress of hygienists of Ukraine (Ed. A. M. Serdyuk, Y. I. Kundiev, M. R. Gzhegotskiy). Lviv, pp. 73-75 (in Ukrainian).