You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 2(6) 2006

Український журнал з проблем медицини праці 2(6) 2006

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.02

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Карнаух М.Г., Петров Г.А., Аворніченко Г.Б.

Професійно зумовлена захворюваність у робітників операторської праці металургійного виробництва, RUS, pp. 3-7


Нагорна А.М., Варивончик А.В.

Професійна пилова патологія та ризик розвитку злоякісних новоутворень органів дихання, UKR, pp. 8-16


Кашуба М.О.

Седиментаційна вдатність та проникність зварювальних аерозолів в окремі ділянки органів дихання, UKR, pp. 17-22


Кірсенко В.В., Яструб Т.О., Коваленко В.Ф., Марченко М.Л.

Оцінка професійного ризику впливу диквату з урахуванням нових токсикологічних даних, RUS, pp. 23-30


Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Андрусишина І.М.

Стан імунної системи у працюючих, експонованих свинцем, UKR, pp. 31-36


Леоненко Н.С.

Особливості змін прооксиаантно-антиоксилантної рівноваги в організмі шурів при встановленні порогових рівнів метсульфурон-метилу в субхронічному експерименті, UKR, pp. 37-40


Ластков Д.О., Михайлова Т.В.

Оцінка шкідливих виробничих чинників (уб'єктивним методом сна прикладі підприємств вогнетривких виробів), RUS, pp. 41-44


Бобко Н.А.

Вплив напруження праці на серцево-судинну систему операторів у різний час доби і робочого тижня, RUS, pp. 45-50


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Шевцова В.М.

Методологія розробки критеріїв професійного відбору за психофізіологічними показниками на основі системного підходу, RUS, pp. 51-62


Мухін В.В., Передерій Г.С., Басанець А.В., Харковенко Н.М.

Соціально-гігієнічний аналіз механізмів формування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи її профілактики, UKR, pp. 63-73


Пранік С.А.
Професійна патологія водників в Україні протягом XX століття , pp. 74-78

РЕФЕРАТИ

Реферати статей ізпровідних зарубіжних видань , pp. 79-82

ЗАБУТІ ІМЕНА

Яворовський О.П.
Володимир Якович Підгаєцький - засновник першої кафедри професійної гігієни
, pp. 83-90

ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО

Памяти Габдуллы Абдыкожаевича Кулкыбаева, pp. 91