You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вплив напруження праці на серцево-судинну систему операторів у різний час доби і робочого тижня

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.02.045

Бобко Н.А.

Вплив напруження праці на серцево-судинну систему операторів у різний час доби і робочого тижня

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

У диспетчерів електричних мереж, що працюють при 2-денному чергуванні 12-годинних змін, вимірювали АТ і ЧСС (3050 людино-спостережень). Напруження оцінювалося диспетчерами за 5-бальною шкалою. Виявлено, що підтримка напруження праці в денні зміни забезпечувалося переважно судинною ланкою регуляції кровообігу, у нічні — серцевою, що, певно, пов’язано з виснаженням судинної регуляції вночі. Парадоксальний характер реакції АТ на збільшення робочого напруження, виявлений у другі послідовні 12-годинні зміни, дозволяє зв’язувати стан залишкової втоми після першої зміни з виснаженням судинної регуляції. Для забезпечення необхідного робочого напруження в нічні зміни істотне значення має вихідний рівень функціонування ССС, тоді як у денні зміни активно використовуються її поточні функціональні резерви. У зв’язку з цим особливого значення набуває необхідність повноцінного відпочинку операторів перед нічними і другими послідовними 12-годинними змінами.

Ключові слова: серцево-судинна система, змінна праця, робоче напруження

Література

 1. Аринчин Н.И., Кулаго Г.В. Гипертоническая болезнь как нарушение саморегуляции кровообращения.- Минск: Наука и техника, 1969,- 104 с.
 2. Бобко Н.А. Робота серцево-судинної системи диспетчерів електричних мереж за умов 12-годинних змін//Фіз1ол. журн.- 2001.-Т.47, №5.-С. 82-86.
 3. Ворона А.А., ГЬловкина О.Л., Матюхин В.В., Юшкова О.И. Влияние факторов профессиональной среды на клинико-физиологический статус лиц, работающих с видеодисплейными терминалами//Медици- на труда и пром. экол.- 1999.- №7,- С. 25-28.
 4. Заславская Р.М. Хронодиагностика и хронотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы,- М.: Медицина, 1991.- 320 с.
 5. Моисеева Н.И., Сысуев В.М. Временная среда и биологические ритмы.-Л.: Наука, 1981,- 128 с.
 6. Навакатикян А.О., Кальниш В.В. Рабочее напряжение и напряженность труда//Физиология и гигиена умственного труда,-К.: Здоров'я, 1987,-С. 36-59.
 7. Ткаченко Л.М., Передерій Г.С. Вегетативні кореляти емоційного напруження у осіб з різним станом автономної нервової системи//Фізіол. журн.- 2000.- Т.46, №6.-С.61-67.
 8. Храмов Ю.А., Вебер В.Р. Вегетативное обеспечение и гемодинамика при гипертонической болезни,- Новосибирск: Наука, 1985,- 129 с.
 9. Щукин А.И. Влияние двухсменной работы на суточную динамику частоты сердечных сокращений/ /Космическая биология и авиакосмическая медицина,- 1984,-Т.18, №2.-С. 63-66. https://doi.org/10.1111/j.1094-348X.1984.tb00285.x
 10. Costa G. Evaluation of workload in air traffic con- trollers//Ergonomics.- 1993.-V.36, №9.- P. 1111-1120. https://doi.org/10.1080/00140139308967982
 11. Frey R., Klosch G., Relnfried L. et al. Fatigue and stress sensitivity of physicians after 16 hours on duty at the emergency department//Wlen. Klin. Wochenschr.- 2001,- V. 113, №7-8. - P.254-258 .
 12. Ha M., Park J. Shiftwork and metabolic risk factors of cardiovascular dlsease//J. Occup. Health.- 2005,-V.47 (2).- P. 89-95. https://doi.org/10.1539/joh.47.89
 13. KitamuraT., Onishi K., Dohi K. et al. Circadian rhythm of blood pressure Is transformed from a dipper to a non-dipper pattern In shift workers with hyperten- sion//J. Hum. Hypertens.- 2002.- V. 16, №3.- P. 193-197. https://doi.org/10.1038/sj.jhh.1001328
 14. Knutsson A. Health disorders of shift workers// Occup. Med.-2003.-V.53.-P. 103-108. https://doi.org/10.1093/occmed/kqg048
 15. Sato S., Taoda K., Kawamura M. et al. Heart rate variability during long truck driving work//J. Hum. Ergol.- 2001.-V.30 (1-2).-P. 235-240.
 16. Vangelova K.K, Deyanov C.E. The effect of high ambient temperature on the adjustment of operators to fast rotating 12-hour shiftwork//Rev. Environ. Health.- 2000.-V. 15, №4,- P. 373-379. https://doi.org/10.1515/REVEH.2000.15.4.373