You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка шкідливих виробничих чинників суб'єктивним методом (на прикладі підприємств вогнетривких виробів)

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.02.041

Ластков Д.О., Михайлова Т.В.

Оцінка шкідливих виробничих чинників суб'єктивним методом (на прикладі підприємств вогнетривких виробів)

Донецький державний медичний університет, ім. М.Горького

Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, м. Донеиьк

Повна стаття (PDF), RUS

Проведено анкетування спеціалістів по охороні праці та лікарів-гігієністів праці, контролюючих заводи, які виробляють вогнетривкі вироби. Дана оцінка вагомості шкідливих виробничих чинників. Показано, що провідним шкідливим чинником у виробництві вогнетривких виробів є пил.

Ключові слова: виробництво вогнетривів, анкетування, шкідливі виробничі чинників

Література

  1. Михайлова Т.В. О состоянии профессиональной заболеваемости в огнеупорной промышлености Донецкой области//Гйгиена труда.- 2002.- №33,- С. 20-25.
  2. Михайлова Т.В., Арых А.М., Косолап Г.И. Предупреждение профессиональных заболеваний на огнеупорных предприятиях//Новые огнеупоры.- 2003.- №6.- С. 62-64.
  3. Ластков Д.О., Соловьев А.И., Долженков А.Ф. и др. Опыт комплексной оценки, контроль и пути оздоровления условий труда горнорабочих//Научно- технический прогресс и проблемы гигиены труда: Тез. докл,- К.: КНИИГТЙПЗ, 1988.-С. 32-33.
  4. Суханов В.В. Комплексный гигиенический анализ условий труда в глубоких шахтах//Техника безопасности, охрана труда и горноспасательное дело: Науч,- техн. реферат. Сб.- 1982,- №6.- С.12-13.
  5. Ластков Д.О., Михайлова Т.В., Партас О.В.. Плитниченко О.В. Проблемы гигиены труда в огнеупорном производстве//Актуальні проблеми гігієни праці, професійної патології і медичної екології Донбасу: 36. статей.- Донецьк: Каштан. 2005.-С. 52-55.
  6. Ластков Д.О., Михайлова Т.В., Дубровская Н.Г. Гигиеническая оценка пылерадиационного фактора в огнеупорном производстве//Вестн. гигиены и эпидемиол.- 2005,-Т.9, №2.- С. 235-239.