You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Професійно зумовлена захворюваність у робітників операторської праці металургійного виробництва

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.02.003

Карнаух М.Г., Петров Г.А., Дворніченко Г.Б.

Професійно зумовлена захворюваність у робітників операторської праці металургійного виробництва

Український НДІ промислової медицини Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), RUS

Встановлено професійно зумовлені захворювання для 7 провідних операторських професій доменного, конверторного та прокатного виробництв на основі комплексного вивчення та аналізу характеру та умов праці, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та за даними поглибленого медичного огляду.

Показано визначльний вплив ступеня шкідливості факторів виробничого середовища на захворюваність опера- торів-металургів, а також високої напруженості праці на погіршення стану здоров’я та розповсюдженість професійно зумовлених захворювань. Розроблено основні шляхи та комплекс заходів щодо профілактики захворюваності робітників.

Ключові слова: металургійне виробництво, операторська праця, шкідливі фактори, стан здоров’я, професійно обумовлена захворюваність, профілактика

Література

  1. Хван А. А. Диагностика и профилактика состояния психической напряжённости операторов металлургического производства//Теория и практика комплексных гигиенических исследований.- Новосибирск, 1987,-С. 125-128.
  2. Кузнецова З.М. Функциональное состояние организма при операторском труде в условиях современного трубопрокатного производства//Вопросы гигиены и профессиональной патологии в цветной и чёрной металлургии,- М., 1987,- С. 37-40.
  3. Чукмасова Г.Т., Трофименко Л.И., ПолянскаяТ.Н. Сравнительная характеристика функционального состояния операторов трубопрокатных станов в зависимости от степени напряжённости труда//Сб. Гйгиена труда.- К.: Здоров'я, 1986,-С. 58-61.
  4. Шаптала А.А., Сауткин В.С. Гйгиена труда в прокатном производстве.- К.: Здоров’я, 1988.- 96 с.
  5. Влияние условий труда на работоспособность и здоровье операторов/А.О.Навакатикян, Г.Т.Чукмасо- ва, А.А.Шаптала и др - К.: Здоров’я, 1984,- С. 81-93.
  6. Олещенко А.М., Васильева Г.А. Заболеваемость рабочих операторов металлургического производства/ /Социально-гигиенические проблемы охраны здоровья рабочих промышленных предприятий.- Новосибирск, 1985.-Т. 1.-С. 171-172.
  7. Воронцов М.П., Завгородній І.В. Обґрунтування попереджувально-активної тактики профілактики виробничо-обумовлених захворювань (на прикладі робітників шкіряного виробництва).- Медицина праці.- 2005,- №1,- С. 42-46.
  8. Колычева И.В., Рукавишников В.С. Оценка риска профессиональных и производственно обусловленных заболеваний у пожарных//Медицина трудаипром. экол.-2005.-№12.-С. 11-17.
  9. Навакатикян А.О., Крыжановская В.В. Возрастная работоспособность лиц умственного труда.- К.: Здоров’я, 1979,-С. 74-45.
  10. Карнаух Н.Г., Петров Г.А., Антоник И.П.//Вра- чеб. дело.- 1988.-№1.-С. 35-37.