You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(37) 2013

Український журнал з проблем медицини праці 4(37) 2013

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

DOI 10.33573

ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Кундієв Ю. І., Чернюк В. І.

Інститут медицини праці НАМН України. Здобутки та перспективи розвитку (до 85-річчя з дня заснування інституту), UKR, pp. 3-10

Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Соколова М. П., Кононова І. Г.

Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід Інституту медицини праці НАМН України , UKR, pp. 11-22

Басанець А. В., Остапенко Т. А., Лубянова І. П.

Біомаркери у професійній патології: сучасні підходи до діагностики пневмоконіозів , UKR, pp. 23-34

Варивончик Д. В.

Розвиток національної системи профілактики професійного раку в Україні , UKR, pp. 35-46

Демецька О. В., Андрусишина І. М., Ткаченко Т. Ю.

Порівняльна характеристика рівнів ризику для осіб, які мають професійний контакт із техногенними наночастинками , UKR, pp. 47-53

Діденко М. М., Стежка В. А., Зінченко В. М.

Дослідження морфофункшонального стану нейроцитів головного мозку щурів після інтратрахеальної інстиляції наночастинок високодисперсного аморфного кремнезему , UKR, pp. 54-61

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М.

Наночастинки металів, методи отримання, сфери застосування, фізико-хімічні та токсичні властивості , UKR, pp. 62-74

Райхман Я. Г.

Фундаментальные положения методологии исследования причин рака , ENG, pp. 75-79

СТОРІНКИ ІСТОРИИ

Ю. И. Кундиев

ИНСТИТУТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭПОХ, pp. 80-84

ЮВІЛЕЇ

Трахтенберг И. М.

ГОД НИКОЛАЯ АМОСОВА. Воспоминания и раздумья в преддверии 100-летия со дня рождения, pp. 85-88


ДОСВІД НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ, ВИКЛАДАЦЬКОЇ РОБОТИ ТА СЛУЖІННЯ ГРОМАДСЬКИМ ІНТЕРЕСАМ (до ювілею члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України, заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки Ісаака Михайловича Трахтенберга), pp. 89-91

ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО

ПАМ’ЯТІ ЛЕОНАРДА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, pp. 92