You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Український журнал з проблем медицини праці 4(37) 2013

Український журнал з проблем медицини праці 4(37) 2013

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.04


ЗМІСТ:

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ


Кундієв Ю. І., Чернюк В. І.

Інститут медицини праці НАМН України. Здобутки та перспективи розвитку (до 85-річчя з дня заснування інституту), УКР, 3-10


Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Соколова М. П., Кононова І. Г.

Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід Інституту медицини праці НАМН України, УКР, 11-22


Басанець А. В., Остапенко Т. А., Лубянова І. П.

Біомаркери у професійній патології: сучасні підходи до діагностики пневмоконіозів, УКР, 23-34


Варивончик Д. В.

Розвиток національної системи профілактики професійного раку в Україні, УКР, 35-46


Демецька О. В., Андрусишина І. М., Ткаченко Т. Ю.

Порівняльна характеристика рівнів ризику для осіб, які мають професійний контакт із техногенними наночастинками, УКР, 47-53


Діденко М. М., Стежка В. А., Зінченко В. М.

Дослідження морфофункшонального стану нейроцитів головного мозку щурів після інтратрахеальної інстиляції наночастинок високодисперсного аморфного кремнезему, УКР, 54-61


ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ


Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М.

Наночастинки металів, методи отримання, сфери застосування, фізико-хімічні та токсичні властивості, УКР, 62-74


Райхман Я. Г.

Фундаментальные положения методологии исследования причин рака, АНГЛ, 75-79


СТОРІНКИ ІСТОРІЇ


Ю. И. Кундиев

ИНСТИТУТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭПОХ, 80-84


ЮВІЛЕЇ


Трахтенберг И. М.

ГОД НИКОЛАЯ АМОСОВА. Воспоминания и раздумья в преддверии 100-летия со дня рождения, 85-88


ДОСВІД НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ, ВИКЛАДАЦЬКОЇ РОБОТИ ТА СЛУЖІННЯ ГРОМАДСЬКИМ ІНТЕРЕСАМ (до ювілею члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України, заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки Ісаака Михайловича Трахтенберга), 89-91


ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО


ПАМ’ЯТІ ЛЕОНАРДА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 92