You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Розвиток національної системи профілактики професійного раку в Україні

4(37) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.04.035

Варивончик Д. В.

Розвиток національної системи профілактики професійного раку в Україні

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Професійний рак є малодослідженою проблемою в Україні, що й обумовило проведення низки наукових досліджень.Мета дослідження. Узагальнити результати здійсненої за десять років роботи в ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» щодо профілактики професійного раку в Україні.

Матеріали дослідження. Проведено системний аналіз та узагальнення результатів здійснених наукових досліджень з питань канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку.

Результати. За 10 років проведено комплекс науково-дослідних та дисертаційних досліджень, присвячених питанням професійного раку: 1) вивчення епідеміології та клінічних особливостей професійного раку; 2) оцінка канцерогенної небезпеки та ризиків у різних галузях економічної діяльності, у виробництві металокомплексних кислотних азобарвників (ріазоланів), при використанні у виробництві хризотил-азбесту, внаслідок експозиції на робочому місці природним (сонячним) ультрафіолетовим випромінюванням; серед працівників галузі охорони здоров’я; 3) дослідження виробничо-зумовленого раку бронхів і легень та його етіологічного зв’язку із пневмоконіозом, вивчення зв’язку злоякісної мезотеліоми з експозицією азбестом; 4) наукове обґрунтування системи заходів профілактики професійного раку. Зазначене стало науковою основою для розвитку національної системи профілактики професійного раку в Україні.

Ключові слова: канцерогенна небезпека, професійний рак, епідеміологія, профілактика

Література

  1. Varyvonchyk, D. V. 2013, «Assessment of production cancer danger in the processing branch of industry», Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 2, pp. 22-27 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.022
  2. Varyvonchyk, D. V. 2013, «Assessment and management of production cancer hazard in mining industry. Collected papers of Academy of Post-graduate education», Kyiv, Issue 22, Vol. 4, pp 119-124 (in Ukrainian).
  3. Kundiev, Y., Nagorna, A. M., Varyvonchyk, D. 2008, Occupational cancer: epidemiology and prevention. Kyiv: Naukova Dumka, 336 p. (in Ukrainian).
  4. Kundiev, Y., Nagorna, A. M., Varyvonchyk, D. 2008, Occupational cancer: epidemiology and prevention. Kyiv: Naukova Dumka, 336 p. (in Ukrainian).
  5. Holleb, A., Randers-Pehrson, M. 1996, Classics in Oncology. New York: Amer. Cancer Soc., pp. 3-8.
  6. ILO. 2009. Identification and recognition of occupational diseases: Criteria for incorporating diseases in the ILO list of occupational diseases (Recommendation No. 194). Geneva. 13 p.
  7. Occupational cancer. Zero cancer: A union guide to prevention, 2007: International Metalworkers' Federation, 16 p.