You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порівняльна характеристика рівнів ризику для осіб, які мають професійний контакт із техногенними наночастинками

4(37) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.04.047

Демецька О. В., Андрусишина І. М., Ткаченко Т. Ю.

Порівняльна характеристика рівнів ризику для осіб, які мають професійний контакт із техногенними наночастинками

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Стан проблеми. Збільшується кількість осіб, які мають професійний контакт з техногенними наночастинками; відсутні гігієнічні регламенти та стандарти безпеки при роботі з наноматеріалами.

Мета дослідження. Оцінити ступінь ризику для осіб, зайнятих отриманням та виробництвом наночастинок для промисловості та дослідницьких цілей.

Матеріали та методи дослідження. Уміст хімічних елементів у пробах визначали за допомогою методу атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв’язаною плазмою (АЕС-ІЗП) на приладі «Орїіта 2100 DV» фірми Регкіп-Еітег (США). Концентрацію наночастинок у повітрі робочої зони вимірювали на приладі ДАС-2707 (Росія). Оцінку ризику здійснювали з використанням підходу «контрольних смуг».

Результати. Відповідно до відхилень умісту в повітрі робочої зони ряду нанорозмірних елементів від значень ГДК, розрахованих за допомогою коефіцієнтів безпеки для наноматеріалів, умови праці на робочих місцях оператора електронно-променевої установки, оператора планетарного млина та електрозварювальника можуть бути віднесені до третього класу четвертого ступеня (3.4). Отримання наноматеріалів при механосинтезі в планетарному млині навіть за умов нерегулярності операції становить значний ризик для працюючих, який можна зіставити з рівнем ризику на робочому місці електрозварювальника.

Висновки. Низькі рівні кількісної концентрації наночастинок у повітрі робочої зони не завжди кореспондують із рівнями ризику для працюючих. У повітрі робочої зони приміщень, де отримують чи використовують наноматеріали, існує фоновий рівень наночастинок. Слід зазначити, що за умов відсутності перевищення чинних гігієнічних нормативів для шкідливих речовин у повітрі робочої зони може мати місце перевищення ГДК для наноматеріалів, що розраховані за допомогою коефіцієнтів безпеки.

Ключові слова: наночастинки, повітря робочої зони, рівень ризику

Література

  1. Brouwer, D. H. 2012, «Control banding approaches for nanomaterials», Ann Occup Hyg, Vol. 56 (5), pp. 506-514.
  2. BSI-British Standards, Nanotechnologies - Part 2: Guide to safe handling and disposal of manufactured nanomaterials. BSI-PD 6699-2: 2007, BSI 2007. December 2007.
  3. BS 8800:1996. Guide to occupational health and safety management systems. BSI 1996. May 1996.
  4. Kuempel, E. D. 2012, «Risk assessment and risk management of nanomaterials in the workplace: translating research to practice», Ann. Occup. Hyg, Vol. 56, no. 5, pp. 491-505.
  5. Morris, H. 2012, «Safe Australia's work on nanotechnology work health and safety», Asian-Pacific New, Vol. 19, no. 2, pp. 62 -65.
  6. Zalk, D. M. 2011, «Banding the world together; the global growth of control banding and qualitative occupational risk management », Saf.Health Work. no. 2, pp. 375-379. https://doi.org/10.5491/SHAW.2011.2.4.375
  7. HC 4137-86. Hygienic Classification of the Labor Conditions, 1986.
  8. Demetska, O. V., Tkachenko, T. Yu., Movchan, V. A., Andrusishina, I. M., Rudoy, Yu. E., Vasilyev V. I. 2013, «ANALYSIS OF POTENTIAL RISKS IN NANOTECHNOLOGIES AT WORKPLACES USING E-BEAM DEVICE UE-202 », Ukrainian Journal of Occupational Health, no. 2, pp. 44-49 (in Ukrainian). https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.044
  9. Patent of Ukraine no. 45625 «Method of determining the presence and concentration of nanoparticles in the working area air» 25.11.2009 (in Ukrainian).