You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Інститут медицини праці НАМН України. Здобутки та перспективи розвитку (до 85-річчя з дня заснування інституту)

4(37) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.04.003

Кундієв Ю. І., Чернюк В. І.

Інститут медицини праці НАМН України. Здобутки та перспективи розвитку (до 85-річчя з дня заснування інституту)

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Інститут медицини праці НАМН України є координатором наукових досліджень з проблеми «Гігієна праці та профзахворювання» в Україні. Останніми роками Інститут став ініціатором низки нових напрямів. Серед них: розробка нової концепції медицини праці, що має базуватися на науковій оцінці професійних ризиків здоров’ю; застосування психофізіологічної експертизи в системі професійного добору; пошук біомаркерів генетичної схильності до впливу шкідливих виробничих чинників; створення наукових основ нанотоксикології. Подальший розвиток отримали дослідження з оцінки потенційної небезпеки і з'ясування механізмів токсичної дії нових хімічних сполук, розробки нових принципів їх гігієнічної регламентації. Проводяться епідеміологічні дослідження з проблеми професійного раку, вивчення ризиків і інфікування ВІЛ, захворювань на туберкульоз, різні форми гепатитів на робочому місці. Продовжуються дослідження з проблеми комбінованого впливу фізичних чинників різної енергетичної природи. Приділяється серйозна увага гігієнічним проблемам альтернативної енергетики (отримання біопалива). За останні 5 років розроблено 279 гігієнічних нормативів та регламентів, видано 28 монографій, опубліковано 796 статей, отримано 27 патентів; систематично видається журнал «Український журнал з проблем медицини праці».